Midwintercup 2004

KNVB bewaarnummer Noord 2003
31 december 2003
Wêr is de stip?
31 december 2003

Fan 14 oan ’t en mei 17 jannewaris wurdt yn it FEC wer de Midwintercup holden. It 1e seal- en fjildteam fan SDS dogge hjir ek wer oan mei. Beide spylje hun poulewedstriden op tongersdeitejûn 15 jannewaris fanôf 18.30 oere. Hjirûnder kinne jimme it hiele programma besjen. It is oan te rieden om eltse jûn efkes yn it FEC te sjen. Sneons binne de finales.

Programma Midwintercup 2004
Bron: http://www.commeci-commeca.nl