Evenementen in december 2022

Wepperkes -snein-
4 september 2005
Wepperkes -moandei-
4 september 2005

Under werklik ideale omstannichheden (in protte sinne en in protte heiten en memmen oan de kant) is it jierlikse M. Sijszelingtoernooi foar E en F spilers holden.
It nije trainingsfjild koe foar dizze gelegenheid prima brûkt wurde.

Soms binne de hesjes wat oan de grutte kant.


Der wie in hiele grutte jonges-WC……….de feart.


Jan Bouke Bouma set syn mannen te plak.


Giel tsjin wyt en soms in saak fan fallen en opstean


In strak blaue loft en it fjild sa grien as gers


Tineke Vink soarge der foar dat er limonade wie foar de toarstige spilers


De winners bij de E’s wiene:
Mette, ? ? Remco ? ? ? ?


De winners bij de F’s wiene: ? ? ? ? Rients ? ? ?


En Marten Sijszeling seach nei ôfrin tefreden werom mei syn broer Yde.