Evenementen in december 2022

Wepperkes -freed-
28 juli 2005
Wepperkes -sneon-
30 juli 2005

Ek de kompetysje-yndielings fan de junioaren binne allegear klear. Jim kinne sy dan ek allegear werom fine op dizze webside.
De teamyndielingen binne noch net offisjeel. Dizze wurde binnenkoart bekend makke yn de Treffer. Mei inkelde teams is alfêst al in begjin makke op de webside. Dizze team-yndielingen binne noch net definityf.

*SDS A1 begjint dit jier mei hast 30 man yn de seleksje. Hjirfan giet de helte nei de foarbereiding yn A2 fuotbaljen. SDS A1 kriget dit jier wer inkelde leuke derbys tsjin û.o. Nijlân en JV Bolsward.
De yndieling is sa:

AVC A1
Balk A1
Gorredijk A1
Heerenveen A2
Heerenveense Boys A2
JV Bolsward A1
Makkum A1
Nijland A1
SDS A1
St.Annaparochie A1
Udiros A1
Zeerobben A1

*SDS A2 mei it dit seizoen foaral opnimme tsjinkombinaasjeteams. It is foar it earst yn jieren dat SDS wer ris in A2 team hat. Hooplik kinne sy moai meidwaan yn dizze kompetysje.
De yndieling is sa:
Bergum BCV Combinatie A3
Broekster Boys A2
CSL A2
GAVC A2
Heerenveense Boys A3
Jeugd Voetbal Bolsward A2
LSC 1890 A2
ONS-TOP’63 combinatie A3
SC Joure A3
SDS A2
Sneek Wit Zwart Combinatie A2

*SDS B1 probearet dit jier wer mei te dwaan om de prizen. Sy hawwe allinne gjin maklike tsjinstanners mei û.o. Zeerobben B1 en Sneek Wit/Zwart combinatie.
De yndieling is sa:
Balk B1
Bergum BCV Combinatie B1
CVVO B1
Harlingen B1
Jeugd Voetbal Bolsward B2
Makkum B1
RES B1
Renado/VVI B1
SDS B1
Sneek Wit Zwart Combinatie B1
St.Annaparochie B1
Zeerobben B1

*SDS C1 kin hooplik meidwaan om de prizen. Dit sil dreech wurde mei tsjinstanners as JVC Nijlan 2000 en Leeuwarder Zwaluwen.
De yndieling is sa:
Blauw Wit ’34 C2
Foarut C1
Harlingen C1
JVC Nylan 2000 C1
Leeuwarder Zwaluwen C1
Makkum C1
Nijland C1
Rood Geel C2
SC Berlikum C1
SC Franeker C2
SDS C1
Scharnegoutum’70 C1

*SDS C2 spilet dit seizoen net yn in maklike kompetysje. Sy meie it foaral opnimme tsjin de C1 fan oare ferienings.
De yndieling is sa:
Akkrum C1
CVVO C2
DWP C1
De Walde C1
GAVC C2
Irnsum C1
NOK C1
Oldeholtpade C1
Oudehaske C1
Read Swart C1
Renado/VVI C1
SDS C2

De rest fan de kompetysje-yndielings kinne jim besjen ûnder “junioren” by de betreffende teams.

Alle tsjinstanners yn de beker binne ek bekend foar sawol de senioaren as de junioaren. Dizze kinne jim hjir binnenkoart besjen.