Klaas Okkema nije trainer SDS 2

SDS 4 (ein)
10 januari 2004
Sealfuotbal sûnder sniestjêr
11 januari 2004

Justerjûn waard bekend dat SDS 2 in nije trainer fûn hat foar folgend seizoen. Klaas Okkema sil de taken fan Marco Hoekstra oernimme. Hy sil probearje it nivo fan SDS 2 fierder omheech te tillen. Hy wurdt skrast op it listje foar de nije trainer fan de SDS-jeugd.