Kennismeitsje en tarieding SDS 1

Weppers snein 1-6
30 mei 2014
Weppers moandei 2-6
2 juni 2014

Spelers uitgenodigd voor kennismaking nieuwe trainer en afspraken nieuwe seizoen.
Datum  : 3 juni 2014
Plaats   : kantine SDS
Aanvang :  19.30 uur

Voorlopige A-selectie spelers.
1. Harm Stremler
2. Durk Yde Sjaarda
3. Jacob Klaas Haitsma
4. Tjipke Klaas Okkema
5. Skelte Anema
6. Dirk de Jong
7. Jelmer Posthumus
8. Feiko Broersma
9. Ewout de Boer
10. Wietze Lanting
11. Elger Turksma
12. Grietzen Broersma
13. Kristian Gaastra
14. Jan Friso Bruinsma
15. Sjoerd van Beem
16. Jan Stenekes
17. Jaap Toering
18. Ruud Visser
19. Jelle de Vries
20. Erik Haitsma
21. Hendrik de Jong
22. Jort Strikwerda
23. Bauke Dijkstra
24. Mark Postma
25. Jurjen Los
26. Wietze Fopma
A-jun.
1. Wiebe Heeres
2. Theun Heeres
3. Pieter de Vries

Ek de tarieding fan it seizoen is al bekend:

Augustus
4  Maandag 
5 Dinsdag Training (tijden volgen nog)
6 Woensdag 
7 Donderdag Training
8 Vrijdag 
9 Zaterdag Training
10 Zondag 
11 Maandag Training
12 Dinsdag Oefenwedstrijd AVC – SDS uit 19.30 uur
13 Woensdag 
14 Donderdag Training
15 Vrijdag 
16 Zaterdag Oefenwedstrijd ONT – SDS uit 14.30 uur
17 Zondag 
18 Maandag Training
19 Dinsdag Oefenwedstrijd
20 Woensdag 
21 Donderdag Training
22 Vrijdag 
23 Zaterdag Beker
24 Zondag 
25 Maandag Training
26 Dinsdag Beker
27 Woensdag 
28 Donderdag Training
29 Vrijdag 
30 Zaterdag Beker
31 Zondag 

september
1 Maandag 
2 Dinsdag Training
3 Woensdag 
4 Donderdag Training
5 Vrijdag 
6 Zaterdag Competitie
7 Zondag