Jou dy no op foar de sc Heerenveenklinik mei it SDS-jubileumfeest!