It brûken fan de klaaiboksen yn Wommels!

Wepperkes -snein-
9 april 2005
Wepperkes -moandei-
11 april 2005

Dit berjocht krigen wy fan de foarsitter fan SDS, Rienk Wiersma:

Gebruik kleedboxen Wommels
Nu het einde van het voetbalseizoen alweer in zicht is, beginnen de zomersporten zoals tennis weer met hun trainingen en competities. SDS had een afspraak met Tennis Vereniging Wommels om de kleedboxen gedurende de winterperiode tot begin april te gebruiken. Nu de TV de boxen weer nodig heeft voor haar eigen leden, is het voor SDS leden daarom met ingang van heden helaas niet meer mogelijk zich om te kleden of te douchen in de kleedboxen in Wommels.

Ik reken op de medewerking van iedereen om niet meer gebruik te maken van de kleedboxen, ook al zijn de deuren van de ruimtes geopend.

Rienk Wiersma

Voorzitter vv SDS