Himelfeartweppers

Weppers woansdei 13-5
12 mei 2015
Weppers freed 15-5
14 mei 2015

De SDS-keunstgerslotten dizze wike ynleverje!

Wa ’t syn 10 m2’s keunstgers ferkocht hat mei it jild bringe, mar kin it jild ek stoarte op rekkennûmer: NL83RABO0301290067 t.n.f. SDS-keunstgers
Fermeld dan wol dúdlik wa ’t de lotten ferkocht hat en leverje it lottenboekje noch wol efkes yn by;
Willem Wijnia, De Homeie 27, Wommels
of by
Douwe Dirk Reitsma, Smidslân 11, Easterein
Graach foar snein 17 maaie 22.00 oere!


SDS-feiling
Wy sjogge it hielendal sitten mei dy SDS-feiling op sneon 30 maaie:
IMG_3203
Dat sjocht der kreas út!

SDS Vr1
De fammen fan SDS Vr1 hawwe juster mei 3-2 ferlern tsjin vv Scharnegoutum. Agnes Posthumus en Tjitske Heers makken de doelpunten.

SDS ûnder de 23 op “Keningsnachttoernoai”!
SDS u23 speelde gister alleraardigst op het ietwat verlate keningsnachttoernooi in het niemandsland tussen Menaldum en Dronrijp. Met een gemiddelde ver onder de 23 en 2 spelers voor de broodnodige routine werd een gooi naar de finale gedaan, onder de bezielende leiding van Frans. Deelnemers waren allemaal talentteams uit de regio. Met een Dj op de achtergrond, leuke vrouwen langs de lijn en de zon aan de hemel was er niks mis met het toernooi. Habtamu, Gerwin, Pieter de V., Pieter S. Elger, Bauke, Jurjen, Teun, Wiebe en Lourens pakten de zaak meteen goed op in de eerste de beste derby tegen VVo. Met duidelijke afspraken over speelwijze en tactiek werd het eerste punt gepakt. Het was wennen aan de rare bal en het stroeve veld, wat leidde tot veel struikelpartijen. Dat het voor de meesten lang geleden was dat ze 7×7 speelden op een half veld was ook goed merkbaar. Zo pakte keeper Bootsma van VVO ergens op de middenlijn de bal in de handen, zoals dat bij de F’jes ook nog wel eens gebeurt. Ook de scheids wist niet precies de grens en het mooie was dat niemand protesteerde. Hierna volgden twee overwinningen en kon de 1/8 finale beginnen. Akkrum strartte furieus en we moesten even op adem komen. Na drie dikke kansen en evenvele reddingen van de wonderboy Pieter S. in de goal kwamen we een beetje onder de druk uit. Toch bleek één onachtzaamheid voldoende om het eerste tegendoelpunt te incasseren. Met nog een paar minuten op de klok kon Akkrum rustig uitspelen richting halve finale. Voor SDS ging het toernooi als een nachtkaars uit. Dat de enige clubs waar we punten van verloren hadden, Akkrum en VVO uiteindelijk in de finale stonden was een schrale troost. Toch was iedereen tevreden over de avond. Dank gaat uit naar Foarut voor de organisatie. Zo’n toernooi zou op de Skoalleseize agenda ook niet misstaan! 
Tjerk

Kampioen?
Sneon 11.25 spilet SDS MD1 thús. Dat is net samar in wedstriid, dat is in kampioenswedstriid. Bij winst kin de flagge yn top, de platte karre wer yn aksje en de freugdetriennen mar rolje.

Opbrengst dropactie
Dit jaar was er weer de dropactie en net als de voorgaande jaren heeft iedereen hier weer geweldig aan meegewerkt!!  We hebben hier  € 2114,40 mee verdiend. Zo kunnen we o.a. weer een leuke slotjûn organiseren! Iedereen die heeft meegewerkt “bedankt”. 
JC

Harsens derby (1499)
Johan Cruijff hat dit ris dien en ek George Best. No kin Neymar it ek, mar de goal waard yn alle gefallen ôfkeurd:


Letter miskien mear!