Bekeryndielingen 2010-2011

Weppers freed 9-7
8 juli 2010
Wk tuskenstân nei 63 wedstriden
10 juli 2010

De bekeryndielingen binne bekend. Hjirûnder kinne jim sjen yn welke poules de teams fan SDS sitte:

Bekeryndieling SDS 1
1 Oudega 1
2 De Wâlde 1
3 Makkum 1
4 SDS 1

Bekeryndieling SDS 2
1 Zeerobben 2
2 AVC 2
3 SDS 2
4 Mulier 2

Bekeryndieling SDS 5
1 Heeg 4
2 Oeverzwaluwen 4
3 SDS 5
4 Nijland 3

Bekeryndieling SDS A1
1 Bergum/BCV Comb. A2
2 SDS A1
3 Frisia A2
4 SC Franeker A1

Bekeryndieling SDS B1
1. Frisia B3
2. SDS B1
3. Zeerobben B2
4. Scharnegoutum B1

Bekeryndieling SDS C1
1. Makkum C1
2. Nijland C1
3. Oosterlittens C1
4. SDS C1

Bekeryndieling SDS D1
1. JV Bolsward D1
2. JV Bolsward D2
3. RES D1
4. SDS D1

Bekeryndieling SDS E1:
1. JV Bolsward E2
2. Nijland E1
3. RES E1
4. SDS E1

Bekeryndieling SDS F1:
1. SDS F1
2. Mulier F1
3. Makkum F1
4. Nijland F1

Oare bekeryndielingen
Wy koenen sa gau net mear SDS-teams fine by de bekeryndielingen. Jim kinne
hjir alle bekeryndielingen besjen, miskien sjogge jim noch in SDS-team.