Wurdt SDS B1 kampioen?

SDS wint ING-subsponserskip!!
4 juni 2014
Weppers tongersdei 5-6
5 juni 2014

Jûn om 19.00 mei SDS B1 it restant fan de wedstryd tsjin Sparta-Deinum útfuotbalje. It is de lêste wedstryd fan it seizoen. Der steane noch 19 minuten op de klok. SDS B1 stiet mei 2-1 foar. SDS moat thús. As SDS wint dan binne sy kampioen. As it lyk wurdt of Sparta wint dan binne de Deinumers kampioen. Oftewol:

Kom jûn allegear nei de Skoalleseize
om SDS B1 nei de titel te balten!!