WK nei 61 wedstriden

Wepperkes -moandei-
2 juli 2006
WK nei 62 wedstriden
5 juli 2006

Jacob Plantinga is syn kopposysje wer kwyt. Aant Hofstra hat it wer oernaam. Willem Wijnia stiet wer 2e en Ate Feike de Boer stiet no 3e.

Opfallend is dat alle 7 dielnimmers dy ’t Italië yn de finale seagen by de earste 10 steane.

Heechste frou yn it klassemint is noch altiten Carla Jorritsma op it 18e plak.

Jan Strikwerda stiet noch altiten stiif ûnderoan.

Gjin inkelde dielnimmer sjocht Portugal yn de finale kommen. 5 dielnimmers sjogge Frankryk yn de finale. Lolke Hofstra is de heechste yn de stân dy ’t dit barren sjocht.

Moarn nei Franryk-Portugal kinne jim hjir de nije stân wer ferwachtsje.  Naam  Poule 8e finale ¼ finale ½ finale finale Punten
 
1 Aant Hofstra 200 350 350 75 100 1075
2 Willem Wijnia 210 325 350 75 100 1060
3 Ate Feike de Boer 140 325 300 150 100 1015
4 Peter Sijbesma 210 375 250 75 100 1010
5 Jacob Plantinga 215 250 300 225 0 990
6 Lolke Hofstra 210 350 250 150 0 960
7 Minne Bonnema 210 325 250 75 100 960
8 Gerlof-Jan Hofstra 170 350 250 75 100 945
9 Kees Adema 210 300 250 75 100 935
10 Sybren Wesselius 225 325 300 75 0 925
11 Henk Postma 220 325 300 75 0 920
12 Bas van der Weij 185 300 350 75 0 910
13 Jan Simon Jelsma 185 325 250 150 0 910
14 Johan Delfsma 180 325 250 150 0 905
15 Sjoerd van Beem 225 300 300 75 0 900
16 Skelte Anema 200 325 300 75 0 900
17 Ruurd Boorsma 245 325 250 75 0 895
18 Carla Jorritsma 215 350 250 75 0 890
19 Frouke Bleeker 185 325 300 75 0 885
20 Margje Koudenburg 180 300 250 150 0 880
21 Ids de Boer 205 275 250 150 0 880
22 Jaap Zijlstra 200 300 300 75 0 875
23 Jelle de Boer 190 350 250 75 0 865
24 Douwe en Foeke Reitsma 175 300 300 75 0 850
25 Klaas Dijkstra 200 325 250 75 0 850
26 Bauke Jan Plantinga 225 300 250 75 0 850
27 Sytze Jorritsma 240 250 200 150 0 840
28 Jeroen Brouwer 215 300 250 75 0 840
29 Bauke Dijkstra 200 300 250 75 0 825
30 Gearard Posthumus 185 300 250 75 0 810
31 Gerrit Koudenburg 210 275 250 75 0 810
32 Namkje Koudenburg 200 275 250 75 0 800
33 Hendrik de Jong 165 300 250 75 0 790
34 Dirk de Jong 160 300 250 75 0 785
35 Feike Jorritsma 185 275 250 75 0 785
36 Meinte Wesselius 150 350 200 75 0 775
37 Marco Hoekstra 195 325 250 0 0 770
38 Pieter Kamstra 190 325 250 0 0 765
39 Tsjerk van der Pol 215 350 200 0 0 765
40 Wybren Jorritsma 210 350 200 0 0 760
41 Freddy Scheltema 210 300 250 0 0 760
42 Mark Postma 200 350 200 0 0 750
51 Richt Folkerts 215 275 250 0 0 740
43 Minne Joustra 190 300 250 0 0 740
44 Feite de Haan 165 300 200 75 0 740
45 Jelte Pieter Dijkstra  185 350 200 0 0 735
46 Hammie Westra 180 300 250 0 0 730
47 Sjoerd Postma 195 300 200 0 0 695
48 Trienus de Jong 185 300 200 0 0 685
49 Lisanne van Dijk 185 300 200 0 0 685
50 Rinse Joustra 170 300 200 0 0 670
52 AnneMarie Wijnia 195 250 200 0 0 645
53 Jan Stenekes 165 325 150 0 0 640
54 Jan Strikwerda 205 275 150 0 0 630