Evenementen in december 2022

Wepperkes -freed-
30 juni 2006
WK nei 58 wedstriden
30 juni 2006

Troch de ferlengings, strafskoppen en de triennen is de nije stân der iets letter dan dat jimme fan ús wend binne.

Aant stiet noch boppe-oan mar de konkurrinsje is tichterby kommen. Willem Wijnia bliuwt op 10 punten 2e mar moat dit plakje no diele mei Lolke Hoftstra. Sybren Wesselius sakket no nei it 4e plak.

Jacob Plantinga wurdt no hiel gefaarlik. Hy stiet noch 7e mar as de Dútsers dit toernoai wat trochsette dan sit Jacob op roazen.

Jan Simon Jelsma docht goeie saken. Hy hie sawol de útslach 1-1 goed as dat Dútslân trochgie. Marco Hoekstra wie de oare dy ’t de útslach goed hie. Hy tocht(of hoopte) allinne net dat de Dútsers trochgean soenen.

Jan Strikwerda is hast fêstruske op it lêste plak.

Rinse Joustra en Marco Hoekstra binne de ienigen dy ’t de Oekraïne yn de heale finale sjogge. 17 dielnimmers sjogge Italië fierder gean.

Jûn om in oer as 23.00 hoopje wy jim de nije stân sjen litte te kinnen.  Naam  Poule 8e finale ¼ finale ½ finale Punten
 
1 Aant Hofstra 185 350 350 0 885
2 Willem Wijnia 200 325 350 0 875
3 Lolke Hofstra 200 350 250 75 875
4 Sybren Wesselius 220 325 300 0 845
5 Bauke Jan Plantinga 220 300 250 75 845
6 Henk Postma 215 325 300 0 840
7 Jacob Plantinga 215 250 300 75 840
8 Bas van der Weij 185 300 350 0 835
9 Ate Feike de Boer 130 325 300 75 830
10 Jan Simon Jelsma 175 325 250 75 825
11 Sjoerd van Beem 220 300 300 0 820
12 Skelte Anema 195 325 300 0 820
13 Bauke Dijkstra 195 300 250 75 820
14 Peter Sijbesma 195 375 250 0 820
15 Ruurd Boorsma 240 325 250 0 815
16 Frouke Bleeker 185 325 300 0 810
17 Carla Jorritsma 210 350 250 0 810
18 Ids de Boer 205 275 250 75 805
19 Margje Koudenburg 170 300 250 75 795
20 Jaap Zijlstra 195 300 300 0 795
21 Jelle de Boer 180 350 250 0 780
22 Douwe en Foeke Reitsma 170 300 300 0 770
23 Klaas Dijkstra 195 325 250 0 770
24 Marco Hoekstra 195 325 250 0 770
25 Pieter Kamstra 190 325 250 0 765
26 Sytze Jorritsma 240 250 200 75 765
27 Minne Bonnema 190 325 250 0 765
28 Tsjerk van der Pol 210 350 200 0 760
29 Gerlof-Jan Hofstra 160 350 250 0 760
30 Johan Delfsma 180 325 250 0 755
31 Jeroen Brouwer 205 300 250 0 755
32 Freddy Scheltema 205 300 250 0 755
33 Mark Postma 200 350 200 0 750
34 Kees Adema 200 300 250 0 750
35 Wybren Jorritsma 200 350 200 0 750
36 Gearard Posthumus 185 300 250 0 735
37 Richt Folkerts 210 275 250 0 735
38 Minne Joustra 180 300 250 0 730
39 Jelte Pieter Dijkstra  180 350 200 0 730
40 Hammie Westra 175 300 250 0 725
41 Gerrit Koudenburg 195 275 250 0 720
42 Namkje Koudenburg 195 275 250 0 720
51 Dirk de Jong 160 300 250 0 710
43 Hendrik de Jong 160 300 250 0 710
44 Feike Jorritsma 180 275 250 0 705
45 Meinte Wesselius 150 350 200 0 700
46 Sjoerd Postma 195 300 200 0 695
47 Lisanne van Dijk 180 300 200 0 680
48 Trienus de Jong 175 300 200 0 675
49 Rinse Joustra 170 300 200 0 670
50 Feite de Haan 165 300 200 0 665
52 Jan Stenekes 165 325 150 0 640
53 AnneMarie Wijnia 190 250 200 0 640
54 Jan Strikwerda 195 275 150 0 620