Evenementen in november 2022

WK nei 53 wedstriden
26 juni 2006
WK nei 56 wedstriden
27 juni 2006

Willem Wijnia bliuwt oan kop fan it klassemint. Hy hat alle kwartfinalisten noch altiten goed. Ek Oekraïne hie hy by de lêste 8.

De oare wepmaster Aant Hofstra docht knap mei. Ek hy hie Oekraïne troch en stiet no 2e.

Carla Jorritsma is as nûmer 3 de beste frou yn it klassemint.

Jan Strikwerda hat de reade lantearn oerdien oan Hendrik de Jong.

Tiisdei kinne wy nei de wedstriden Brazilië-Ghana en Spanje-Frankryk de 8e finales ôfslúte. De stân sil nei Brazilië-Ghana net bot feroare wêze. Allinne Feike Jorritsma sjocht Brazilië net yn de kwartfinales. Ghana rêdt it neffens gjin ien.

De mieningen oer Spanje-Frankryk binne aardich ferdield. Mocht Frankryk winne dan hawwe wy heechstwierskynlik in nije koprinner. Wy binne benijd.  Naam  Poule 8e finale ¼ finale Punten
 
1 Willem Wijnia 195 325 300 820
2 Aant Hofstra 175 350 250 775
3 Carla Jorritsma 205 350 200 755
4 Henk Postma 210 325 200 735
5 Sybren Wesselius 210 325 200 735
6 Bas van der Weij 180 300 250 730
7 Skelte Anema 195 325 200 720
8 Sjoerd van Beem 215 300 200 715
9 Peter Sijbesma 190 375 150 715
10 Ruurd Boorsma 235 325 150 710
11 Frouke Bleeker 180 325 200 705
12 Tsjerk van der Pol 205 350 150 705
13 Freddy Scheltema 200 300 200 700
14 Marco Hoekstra 175 325 200 700
15 Wybren Jorritsma 195 350 150 695
16 Lolke Hofstra 190 350 150 690
17 Jaap Zijlstra 190 300 200 690
18 Richt Folkerts 210 275 200 685
19 Jelle de Boer 175 350 150 675
20 Margje Koudenburg 165 300 200 665
21 Pieter Kamstra 185 325 150 660
22 Douwe en Foeke Reitsma 160 300 200 660
23 Klaas Dijkstra 185 325 150 660
24 Dirk de Jong 160 300 200 660
25 Minne Bonnema 185 325 150 660
26 Bauke Jan Plantinga 205 300 150 655
27 Jacob Plantinga 205 250 200 655
28 Ate Feike de Boer 125 325 200 650
29 Johan Delfsma 175 325 150 650
30 Feike Jorritsma 175 275 200 650
31 Jeroen Brouwer 200 300 150 650
32 Gerlof-Jan Hofstra 150 350 150 650
33 Sjoerd Postma 195 300 150 645
34 Kees Adema 195 300 150 645
35 Mark Postma 190 350 100 640
36 Bauke Dijkstra 190 300 150 640
37 Jan Simon Jelsma 160 325 150 635
38 Gearard Posthumus 180 300 150 630
39 Ids de Boer 200 275 150 625
40 Hammie Westra 170 300 150 620
41 Minne Joustra 170 300 150 620
42 Jelte Pieter Dijkstra  170 350 100 620
43 Rinse Joustra 165 300 150 615
44 Gerrit Koudenburg 190 275 150 615
45 Namkje Koudenburg 175 275 150 600
46 Meinte Wesselius 145 350 100 595
47 AnneMarie Wijnia 185 250 150 585
48 Sytze Jorritsma 235 250 100 585
49 Jan Stenekes 155 325 100 580
50 Lisanne van Dijk 175 300 100 575
51 Trienus de Jong 165 300 100 565
52 Jan Strikwerda 185 275 100 560
53 Feite de Haan 160 300 100 560
54 Hendrik de Jong 155 300 100 555