WK Bootcamp 2011

Weppers tiisdei 2-8
1 augustus 2011
Weppers tongersdei 4-8
4 augustus 2011

WK Bootcamp 2011
De seleksje proseduere foar de kommende WK Bootcamp is wer rûn. De folgende minsken wurden kommende freed 5 augustus ferwachte om 17:00 op de terp;

– Ate F. De B.

– Rudy D.

– Pablo

– Christian G.

– Willem W.

– Martijn R.

– Douwe de B.

– Gert Jan H.

– Jelmer P.

– Arjan P.

– Gearard P.

– Tsjipke O.

– Henk P.

– Remco B.

– Igor K.

– Servet

– Sytse H.

– Eeltsje Sikke

– Brum

– Hjalmar

– Hendrik E.

– Jaap T.

– Bram v. B.

– Jacob Klaas H.

En minsken die allinnich foar de BBQ op de lijst stean:

– Mark P.

– Erik H.

– Hendrik de J.

– Pieter G.

– Bote

– Ralph

We hawwe in skitterjende seleksje fan 22 man op papier, it waar liket mei te wurkjen, de media is yn de foarm fan Stjoerder.nl oanwêzich en de catering is al regelt. Je soenen sizze dat der neat yn de wei stiet foar in perfekte dei!

Nimmens it WK Bestjoer,

Alg. Stat. Dir. H.K. Engbrenghof

Moarn wer weppers!