Weromsjen op bekerstriid 1984: SDS 1 – Frisia 1

Sneon 7-12-2019
6 december 2019
Weppers moandei 9-12-2019
9 december 2019

Kommende woansdeitejûn 11 desimber om 19.30 oere spilet SDS 1 yn Ljouwert tsjin twadde klasser LAC Frisia. It is bekerwedstriid.

Op 8 maaie 1984 spile SDS 1 ek in bekerwedstriid tsjin Frisia 1. It gie om in plakje bij de lêste 16.  Wouter Hylkema tovere noch in flink oantal plakboeken fan souder en mei help fan it archyf fan de LC komme wij ta de folgjende ferslaggen en foto’s