Weppers woansdei 8-6

Weppers tiisdei 7-6
6 juni 2011
Weppers freed 10-6
9 juni 2011

Midsimmercup
Hooplik is it sneon yn Dronryp better waar as ôfrûne snein. Sneon wurdt der namelijk om de Midsimmercup fuotballe. SDS docht ek mei en sit yn in poule mei Easterlittens, Leek Rodenburg, Wyckels Hallum en.
NOK. It programma foar SDS sjocht der sa út:
11.15 SDS – Wyckels/Hallum
12.15 Leek-Rodenburg – SDS
13.30 Easterlittens – SDS
15.30 SDS – NOK
(sjoch hjir foar it hiele wedstrydskema).

Jeu de Pelote
Dizze wike is it Iepen Frysk Kampioenskip Je de Pelote wer begûn yn Easterlittens. Fansels dogge hjir ek wer ferskeidene SDS’ers oan mei. Wommels mei jûn om 18.30 tsjin Berltsum. Easterein hat jûn in makje………(klik
hjir).

SDS’er derop út
Remco Bervoets wie ferline wike net by SDS – SDS’55. Hy hie in unike smoes troch te sizzen dat hy nei de Champions League finale yn Londen wie. Dat sil dan wol………


WK
Tongersdeitejûn wer it Wommelser Kampioenskip.
It begjint om 20.00 op it skopfjild fan Wommels.

Harsens derby (489)
Is dizze pingelnimmer no links of rjochts?