Weppers woansdei 29-9

Weppers tiisdei 28-9
27 september 2010
Weppers tongersdei 30-9
29 september 2010

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
SDS 1 en 2 meie jûn wer los yn de kompetysje. SDS 1 spilet om 20.30 thús tsjin Renado 1 en SDS 2 om 21.30 tsjin RES 6.

SDS 6 jûn út nei TOP ’63
Woensdag Top 63′ 3- SDS 6
Vertrek: 18.45
Voetballen: 19.45
Selectie bestaat maar liefst uit 15 man bijna iedereen is aanwezig:
Johan, Bram S, Sytse H, Pytrik, Gert-Jan, Bram v B, Martijn, Eeltje, Igor, Ids, Harm Jan, Doede ,Jan Bauke, Peter, Steffen
We zullen er alles aan doen om de koppositie te houden.
SDS SIX


Programma
Kommende sneon is der foar de senioren in normaal programma en foar de jeugd is der beker en ynhelje. It sjocht der sa út.

12:30 SDS 3 – Mulier 2
12:30 SDS B1 – OudegaHJSC B1
14:30 SDS 5 – NOK 4
14:30 SDS A1 – Zeerobben A1
16:30 SDS 4 – Woudsend 3
16:30 SDS 6 – Mulier 4
9:00 Renado/VVI E4 – SDS E3
9:40 OudegaHJSC C1 – SDS C1
12.15 Balk D1 – SDS D1
12:15 DVBolsward DA2 – SDS DA1
14:30 Buitenpost 1 – SDS 1
14:30 Fean’58 2 – SDS 2
14:30 Arum DA1 – SDS DA2

Opfallend
Da2 liket Da1 wat te folgjen yn de kompetysje. Wat it programma oan giet. Da1 spilen earst tsjin Makkum en de wike derop moast Da2 tsjin Makkum. Sneon spile Arum tsjin Da1 en kommende sneon spilet Da2 tsjin ….Arum.

Trainingsseleksje SDS 1
Kommende tongersdei wurde de folgende nammen
ferwachte op de training fan SDS 1. Dy’t der net
bystean traine by SDS 2.
 1. Marten
 2. Jaap
 3. Ewout
 4. Arjen P.
 5. Andries
 6. Tsjipke-Klaas
 7. Redmer
 8. Harm S.
 9. Feiko
 10. Jacob
 11. Jacob-Klaas
 12. Erik
 13. Hendrik
 14. Grietzen
 15. Wytze
 16. Kristian
 17. Skelte
Trainingsseleksje SDS 2
Kommende tongersdei wurde de folgende nammen
ferwachte op de training fan SDS 2. Dy’t der net
bystean traine by SDS 3.
Elger

Arjan los

Jort

Sytse

Sjoerd beem

Harm jan

Syb

Jan simon

Anne

Jelte pieter

Bauke

Geert

Afwezig Dennis en Gerrit 

Willem traint met c-selektie(hy is der sneon net) 

Afmelden bij trainer 06-46090270 

Groeten

Johan Faber

Trainingsjaske A1 yn Balk
Myn omke hat in trainingsjaske fan de A1 meinommen ut Balk, deze hong nest de dug out en de A1 hie de wedstriid derfoar op dat fjild spiele, hij tocht ik moat toch nei Wommels fan ‘e wike dus dan nim ik him mar mei, kinst do even een oprop op de website sette dat de trainingsjas op de Walperterwei 35a is? 
groetnis,
Jurjen
 
By dizze!

De skieding der yn
hspace=0
Ferline wike stie Gelf Eringa (Age 69) op de foto bij it yn ûntfangst nommen fan de Treffer. Mar at jim tinke dat hij samar efkes op de foto woe, wylst hij oan it skreppen wie yn de tún, dan ha jim it mis. It hier moast earst yn de skieding foardat hij op de foto woe. Mar ek soks lizze wij fêst.

Harsens derby(303)
Dizze reporter fan Sky Sports(Alan McInally) hat efkes de kop der net by: