Weppers woansdei 20-10

Weppers tiisdei 19-10
18 oktober 2010
Weppers tongersdei 21-10
20 oktober 2010

Meinte Sixma Toernoai

 Talinten fan SDS

Eltsenien dy’t meidocht om 08:45 oere d’r wêze

Tongersdei 21 oktober is de leste dei om jim op to jaan !!!!

Dus wêz d’r by

Hans van der Schaar

schaarha@znb.nl

0626785381

skilje tusken 18:00 & 20:00 oere

SMS mei ek.

Gjin trainen
Het trainen van de A en B gaat niet door.
Om het veld te sparen is het beter dat er niet getraind wordt. 
groetjes, Lody Roembiak.

F1 kompleet
F1 is dizze wike net allinne op de alvetalfoto kommen, ek binne der fan alle spilers wer in foto makke troch Robert Schildkamp. Sa is it hiele stel wer kompleet yn byld. Sjoch
hjir.

Klaverjasse
Kommende tongersdei om 19.30 oere is der wer klaverjassen yn de kantine. At jim moai op tiid komme, kin it ek moai op tiid los.

Programma sneon
Der is sneon in lyts programma. Der wurdt hjir en dêr wat ynhelle:

SDS B1 – OudegaHJSC B1  
SDS 3 – Mulier 2  
SDS A1 – Zeerobben A1  
SDS 5 – Oudega 2  
SDS 1 – VC Trynwalden 1  
Makkum DA1 – SDS DA2  
Oudega DA1 – SDS DA1  
EBC 2 – SDS 4

Trainingsseleksje SDS 1
Kommende tongersdei wurde de folgende nammen
ferwachte op de training fan SDS 1. Dy’t der net
bystean traine by SDS 2.
 1. Marten
 2. Jaap
 3. Ewout
 4. Tsjipke-Klaas
 5. Jacob-Klaas
 6. Redmer
 7. Feiko
 8. Harm S.
 9. Hendrik
 10. Wytze
 11. Jacob v. W.
 12. Erik
 13. Skelte
 14. Jildert
 15. Grietzen
 16. Kristian

Harsens derby (318)
Wêr ’t fuotbaljen al net goed foar is. Sjoch hjir it wonder fan Palermo: