Weppers woansdei 1-2

Weppers tiisdei 31-1
30 januari 2012
Weppers tongersdei 2-2
1 februari 2012

Gjin trainen
Logischer wiis ha de froulju jun gjin trainen. Kommende wike sille we wer efkes yn it waar sjen.
Gr. Sytze en Bauke

Ek gjin trainen
Het trainen voor de b junioren gaat niet door vanavond.
Groet Hester

Komend weekend geen amateurvoetbal
De KNVB heeft alle wedstrijden in het amateurvoetbal op 4 en 5 februari afgelast. Aanleidingen voor deze algehele afgelasting zijn de huidige en de te verwachten weersomstandigheden. De afgelasting geldt voor alle districten en landelijke competities veldvoetbal, inclusief de topklasse zaterdag en zondag.
Vriendelijke groet,
KNVB District Noord


De jierdeis fan hjoed Beide fan herte lokwinske !!!!!

Oefenje?
Fan Harm-Auke Dijkstra krije wy de groeten fanôf it waarme Curacao en hy lit witte dat as de kompetysjewedstryd fan SDS 5 kommende sneon net trochgiet der sneon om 12.30 oefene wurdt op it kuenstgers fan Makkum tsjin Makkum 4.

Hjoed gjin trainen 
Der is hjoed gjin trainen foar  de jeugd yn Snits.

SDS-Clinic E-pupillen
Zaterdag 4 februari is er een toernooi voor de E-pupillen van 9.00 tot 12.00 in de sporthal de Greidhoeke . Je kan je via deze
link opgeven. Opgeven kan tot donderdag avond 18.00 uur. Geef het door aan je klasgenoten of je vrienden.

Nije trainer SDS 2
Om ’t Johan Faber nei dit seizoen stoppet as trainer by SDS 2, moast SDS op syk nei in nije trainer. It bestjoer lit ús witte dat it mei de nije trainer sa goed as rûn is. Moarn kinne jim hjir lêze wa ’t it wurden is.

Harsens derby(674)
It is 1 febrewaris en wy kinne jim no al de goal fan it jier sjen litte. Hy is miskien noch wol kreaser as lyksoartige goals fan
Van der Vaart en Carbo: