Weppers tongersdei 26-11

Weppers woansdei 25-11
25 november 2015
SDS League: Balletje, Balletje pakt wykpriis!
25 november 2015

Trainen?
Der kin net traind wurde op de fjilden. It is noch te wiet.
It MFT is spitich genôch ek net beskikber.
SDS 1 mei traine op in lyts stikje yn de midden efter de sporthal lykas SDS 2/A1.

Bartsjinst
Jan Stenekes hat jûn bartsjinst, dus wy ferwachtsje in âlderwetske Europa-League jûn mei alderaardichste muzyk op de eftergrûn. Jan sil it fêst smûk meitsje mei prachtige kearskes op de bar.

Kryst- en nijjierssealtoernoaien SDS

*F-pupillen(mini league)Kersttoernooi 12-12-2015     09:00-12:00

*F-pupillen Kersttoernooi 19-12-2015 09:00-12:00

*E-pupillen Nieuwjaarstoernooi 2-1-2016 09:00-13:00

*D-pupillen Nieuwjaarstoernooi 2-1-2016 14:00-17:00

*MD1 + MC1 Nieuwjaarstoernooi 16-1-2016 09:00-12:00

*B+C-junioren Nieuwjaarstoernooi 23-1-2016 09:00-13:00

*Senioren + A-junioren Nieuwjaarstoernooi 23-1-2016 18:30-22:30

Vrouwen 1 Nieuwjaarstoernooi 6-2-2016 18:30-22:00


Foar yn de skoech?
Wy witte al wat de wepmaster mei it stikeltsjehier fan Sinterklaas freget;

Dizze stickers gean as de brânwar…………

SDS League
De nijste stân fan de SDS League leit jûn yn de kantine en stiet moarn hjir op de webside.

Bekerpoeper?
Je kinne better hawwe dat it trainingsfjild in klear blank stiet dan
dit……..

Harsens derby (1631)Letter mear!