Weppers tongersdei 25-11

Weppers woansdei 24-11
23 november 2010
SDS League: De wykpriis wurdt dield!
26 november 2010

Traine B-seleksje
De selektie voor donderdag bestaat uit de volgende spelers: 
Harmjan, Dennis, Jort, Syb, Jan simon, Arjenlos, Grietzen, Hendrik, Gerrit, Robert, Anne, Bauke, Jeltepieter en Elger.
De rest van de b- selektie traint olv jan stenekes
De a-selektie traint zonder bovengenoemde spelers.
johan

Lieders
Lieders en trainers fan jeugdploegen hawwe op woansdei 8 desimber wer in gearkomst. Der sil werom en foarút sjoen wurde. It begjint 19.30. At it goed is hawwe de lieders/trainers de agenda ûnderwilens fia de mail krigen.

Ledengearkomst
Op 1 desimber is de jierkomst fan SDS. Dat begjint om 20.00 oere. Sjoch
hjir foar de aginda.

Braad en minder braad?
Jildou en Frank Bervoets strúne wol gauris op de SDS-webside. Sy doare ek wol kritysk te wêzen en joue ús tips:
hspace=0
Dizze foto stiet by de reservelist fan ús heit, mar dizze foto is fet braad!
hspace=0
Mei dizze foto wol yn plak fan dy oare?
Dizze is wat minder braad! 
Groeten, Jildou en Frank
Wy passe it oan!
De wepmasters

Min?
Fansels is it trainingsfjildsje foar de boksen net al te best, mar it kin altiten slimmer:
Zwijnen op het veld van VfB Bad Sachsa

SDS League
De nijste stân fan de SDS League hoopje wy jûn bekend meitsje te kinnen hjir op de webside of yn de kantine.

Harsens derby (340)
Nea de bal pakke foar de skeids floten hat! Der kin noch in trein komme…………….

Dumbest Handsball of the Season