Weppers tongersdei 19-2

SDS League: Oebele pakt wykpriis!
18 februari 2009
Weppers freed 20-2
19 februari 2009

SDS-froulju oefenje jûn
Oefenwedstriid foar de froulju op tongersdei 19 febrewaris tsjin Read-Giel Ljouwert. 
Fertrek Skoalleseize: 18.20 oere
Flagger: Feike Jorritsma (?)
Lieder: Jan Bouke Bouma
Spielers: Anke (ride), Antje (ride), Baukje Wytske (ride), Cindy, Geertje, Hotske, Jildou, Joutsen, Margriet, Nynke, Sjoukje (ride?), Tryntje en Wiepkje.


Programma sneon 21 febrewaris
Juster koenen jim hjir it programma foar kommende sneon besjen. Ynmiddels is dat alwer efterhelle. SDS 2 spilet no sneon net om 12.00 mar om 14.30. De SDS-froulju gean alwer oefenjen:

Datum Tijd THUIS-Wedstrijden
21-2-2009 14:30 SDS 2  – BCV 2
21-2-2009 12:15 SDS 3 – ONS Sneek 3
21-2-2009 14:30 SDS DAJ – Workum DA1
21-2-2009 12:00 SDS DA1 – Minnertsgea DA1
   
Datum Tijd UIT-wedstrijden
21-2-2009 14:30 Heerenveense Boys 1 – SDS 1


Poeisz-jeugdsponseraksje
Fanôf 2 febrewaris oant ‘e mei 28 maert kinne der wer sponsormunten garre wurde foar SDS.  By elke € 10.00 oan boadskippen en bij 80 sponsorpordukten ûnfange jo een gratisjeugdsponsormunt. Stopje dizze munt yn de koker fan SDS. Hoe meer jeugdsponsormunten wy sammelje, hoe heger it sponsorbedrag wurde sil. De munten kinne ynleverje wurde by Poiesz yn Skearnegoutum, dêr stiet ús koker. De sponsormunten kinne ek ynlevere wurde yn de bestjoerskeamerkeamer fan SDS, dan soarje wy derfoar dat de munten yn Skearnegoutum komme. Doch allegear mei en dan sille we sjen hoe’t SDS scoort.
Jeugdkommisje SDS


Kwis
Under de namme “Geflopt bij de Top3” stiet der dizze wike wike wer
in kwis op de VI-side. Foar de echte kenners liket ús sa ta. Wij binne benijd nei jim resultaten.

Net sjonge (4)
Der binne ek Nederlânse fuotballers dy ’t net sjonge kinne. Nim Royston Drenthe(klik hjir).

De nije Zidane
Dit is Madin Mohammed en hy is 6 jier. Hy wurdt sjoen as de nije Zidane. Sjoch hjirûnder mar ris wêrom:


Letter mear!