Weppers tiisdei 4-9

Weppers moandei 3-9
3 september 2012
Weppers woansdei 5-9
4 september 2012

Boonstra’s âldste famylje?
Der is hiel wat te dwaan om de titel âldste famylje fan Nederlân. Ien fan de grutste kânshawwers is de famylje Boonstra earder fan Itens. Sneon stie der in hiel ferhaal yn de LC. Wij kinne allegear troue supporter, Trefferrûnbringer en âld spiler Theun Boonstra. En ek Eelke Boonstra fan Winsum dy’t bij SDS ! hast nea mist. Sij meitsje diel út fan dizze klup en fannemoarn wie it ek al nijs bij radio 538 Evers stiet op. Harkje bij
minút 1.40 sa’n bytsje. Woansdei mear bij dy selde Evers.

Beker
B1 bekert jûn thús om 18.45 tsjin Easterlittens B1. Einstân 2-5

Oefenje
Om 18.00 oere begjint de oefenwedstriid D2 tsjin C2. Einstân 3-8 (?)

Ut
SDS A1 giet jûn nei Hallum (2-1 ferlern) en C1 reizget ôf nei Warkum (2-2). Ek dat binne bekerwedstriden.

Harsens derby(828)
Wat in alderaardichste goal!