Weppers tiisdei 30-6

Weppers moandei 29-6
28 juni 2009
Weppers woansdei 1-7
1 juli 2009

Oare sporten
Wy kinne wer in sport yaheakje by “sportende SDS’ers”. Noh, ja, sport? Bierdrinkende SDS’ers hienen wy al, dus dan moat dit mar by karaoke. Dit kear gjin foto, mar in filmke (klik
hjir).

Foto’s
Aan alle SDS-ers,
Aan het begin van de competitie zullen er van alle teams en spelers (sters) foto’s gemaakt worden door onze vaste huisfotograaf. 
groetjes, Andre

Kninepleach
De earste training bij Cambuur levere moandei fuort al wer problemen op. It gers te lang en de kninepleach spilen in rol. Ien fan de knyntsjes mocht lykwols meidwaan en spile hiel lang op
balbesit.

WK 29 juni 2009

In fjildslach, ik kin it net oars neame dan in fjildslach. Wat foel der dizze edysje op?

– “Goai de saak op slop”

– Willem sil foartoan lytsere skounnen oandwaan sadat de ferdedigers hem net de hiele tiid op de foutten stean.

– Sânbak

– Binnenkoart sil de nijste foutbalmove op YouTube komme, namelijk “De Stroffel”.

It wie in pittige wedstriid wer de boventoan foert waard troch ûthâldingsfermogen. Team Hendrik E., Jacob Klaas, Eeltje, Pieter G., Ate Feike, Akke Rixt en Hendrik de J. hiene it yn it begjin “dreech” tsjin it team fan Willem, Henk, Mark, Erik, Gerlof Jan en Rudy. Ja dreech tochten de minsken en de toeskouwers, echter de werkelijkheid wie oars. Ut spul waar de eerste 20 minuten troch Team Jacob lêsen wernei se nei 20 minuten de saak op slot(slop) goaiden. De winnende goal bliikte uteindelijk in Thriller fan 30 minuten te wurden, wernei ALWER Eeltje de ferlossing joech. Heit Piet Postma wist te fertellen dat se it ytpatroon oanpast hawwe en dat Eeltje foar elk WK in sessie fan 30 minuten mei in mental coach hat. Ik siz, proficiat Eeltje, lit dit in boost foar dyn spul wêse.

Namens it WK Bestjoer,

Hendrik Engbrenghof

Grutte holle
Itiljanen kinne faaks net sa goed oer de grins prate. Dossena hie dan ek gjin idee wat de supporters oer Steve Bruce songen doe ’t hy op de bank siet. Lokkich siet Robbie Keane nêst him op de bank. Hy woe it wol efkes útlizze:Nijs?
Mail it nei info@vv-sds.nl!