Evenementen in november 2022

Weppers moandei 28-9
27 september 2009
Weppers woansdei 30-9
29 september 2009

Doeltille? Freegje de froulju!

Op de site hiene de froulju lezen dat it doel fersjouwe frij dreech is mei twa man! Foar Annewil en Tsjerkje wie t oars gjin grut probleem! 
Dus miskien ris mei twa frou probearje!
Tsjeard

Keepersprobleem?
It is noch net sa lang lyn dat der hjir en dêr tocht waard, dat SDS in keepersprobleem hat.  Neat is minder wier. Der binne op dit stuit in flink oantal keepers bij de senioren en it binne allegear goeie. Ut it ûndersteande stik docht bliken dat ien fan dy keepers de konkurrinsje begjint te fielen. Op kwasy-serieuze wize beskriuwt hij syn posysje en dy fan syn soan, dy’t yn de fuotsporen fan syn heit ek tusken de peallen stiet en al hiel fier is. De ambysje om heger op, is der sa kinne wij lêze. Dat meije wij wol lije.
Geachte webmasters, 
Er moet mij iets van me hart, de laatste tijd zijn er wel erg veel ( grappige filmpje ) van keepers. Nu hebben wij als keepers het al erg moeilijk ( druk met werkzaamheden ) en dat dat het niet gewaardeerd worden om dat er al zo weinig keepers zijn. En omdat wij zogenaamd zo gezellig zijn.
Maar het komt er op neer dat niemand voor paal wil staan tussen de palen, en dat wij ( de keepers ) alles
er voor doen om jullie een plezierige middag te laten beleven. De rest van het elftal moet gewoon zorgen
dat ze één meer scoren dan dat de keeper door laat, dan hebben we gewonnen maar néé hoor als we
verliezen dan heeft de keeper wel een blunder gemaakt ( te recht of niet terecht). Een spits maakt 10 blunders
en scoort één keer is hij top, maakt een keeper 10 vliegende reddingen en één blunder is hij een flop.
Ook namens mijn zoon wil ik hier eigenlijk paal en perk aan stellen, die arme jongen heeft het nu al moeilijk genoeg hij is een zoon van een onder gewaardeerd top keeper en nu heeft hij last van de druk van boven af, of liever gezegd ook nu al wordt hij niet gewaardeerd voor zijn top kwaliteit ( net 8 geworden ) hij hoort volgens mij in 1F of liever zie ik hem in de E’s.
 
Vriendelijke groet van een bezorgde keeper,
Klaas Kamstra.

Harsens derby (73)
Charlton Vicento makke snein syn debút by ADO Den Haag 1. Nei syn earste minuten yn it earste is it yn elts gefal dúdlik dat hy noch wol wat faker op de schwalbe oefenje kin.