Weppers tiisdei 14-2

Weppers moandei 13-2
13 februari 2012
Weppers woansdei 15-2
14 februari 2012

SDS 1 wer nei Ljouwert

SDS 1 traint jûn en tongersdei wer by my yn it bewegingssintrum. De tiden binne itselde as foarige wiken, fan 19.30 oant 21.00.
Hopelijk allegear oant jun! 
Gr. Feiko

Programma SDS 2 dizze wike
Dinsdag 20.30 spinnen in wommels. 
Donderdag spinnen in wommels 20.15 
Zaterdag competitie tegen it Fean om 14.00  evt een schaduwwedstrijd in sneek achter de hand. 
Zorg dat iedereeen er  deze week is op de afgesproken tijden (Dus ook de jeugd) 
Mvg
johan

SDS 3
Ek de mannen fan SDS 3 kinne jûn en tongersdei wer meispinne.
Jan


-kes
Zaterdag 18 februari is er een toernooi voor de F-pupillen van 9.00 tot 12.00 in de sporthal de Greidhoeke . Je kan je via deze link opgeven. Opgeven kan tot donderdag avond 18.00 uur. Geef het door aan je klasgenoten en/of je vrienden.

Klaverjasse en pylkjegoaie
Tongersdeitejûn mei der fan ús net fersaakt wurde bij it klaverjassen en krije pylkjesmiters de kâns om sjen te litten dat se darte kinne. Om 19.30 oere giet it hinne en it soe ús net ferbaze dat de oandacht fan beide spultsjes ôflaad wurde kin troch fuotbal op it grutte skerm.

Stefan Visser
It skynt hjoed in bysûndere dei te wêzen. Wij stroffelen fannemoarn hast oer de hertsjes op de treppen en de blommen op ús stoel. Wij sjogge no al út nei alle kaarten dy’t fêst en seker ús sin fannemiddei noch mear opfleurje. Foar Stefan Visser is it hjoed echt in feestdei, want hij wurdt 19 jier. Fan herte lokwinske.

Spyldagenkalinder
Troch de ôflaste wedstriden fan de ôfrûne wiken is de spyldagenkalinder foar de rest fan it seizoen wat oanpast. Sjoch hjir mar ris.

Balcontrôle
Simmers hawwe wij meast in simmerstop bij it fuotbal. At de jeugd dat net wol dan is der in alternatyf foar yn alle gefallen 3 dagen. Yn Snits strike de minsken fan Balcontrole del en sij biede trije learsume dagen oan yn de simmerfakansje alhiel neffens de Wiel Coerver methode.. Sjoch
hjir.
 

Ouderavond voor nieuwe spelers
Voor de ouders van spelers die in de komende voorjaarscompetitie (10 maart) voor het eerst met competitievoetbal beginnen, organiseert de jeugdcommissie een ouderavond op 22 februari in de Skoalleseize. Tijdens deze avond zullen wij de ouders informeren over wat zij moeten weten nu hun kind met competitievoetbal begint. De ouders van F5 en F6 zijn reeds persoonlijk benaderd.  Echter ook andere “debuterende” ouders zijn welkom. De avond begint om 20:00 uur.
Namens de jeugdcommissie,
Robert Schildkamp

Programma sneon 18-2

18-2-2012 10:15 SDS C2 – SDS D2
18-2-2012 12:00 SDS B1 – Makkum B1
18-2-2012 14:00 SDS 2 – Fean’58 2
18-2-2012 14:30 SDS 5 – AVC 3
18-2-2012 9:00 Heerenveen D3 – SDS D1
18-2-2012 10:30 Nijland C1 – SDS C1
18-2-2012 12:00 TOP’63 2 – SDS 3
18-2-2012 14:00 Jubbega 2 – SDS 4
18-2-2012 14:30 VVI 1 – SDS 1

Harsens derby(686)
Hoesa in schwalbe?