Weppers sneon 5-1

SDS-sealtoernoai
4 januari 2013
Weppers snein 6-1
6 januari 2013

5 jannewaris 2013: in SDS dei mei in soad fariaasje

9.00 – 13.15
A.HAKsealtoernoai foar F-pupillen
Hjoed îs der wer it jierlijkse sealtoernoai foar F-pupillen. De F-pupillen fuotbalje fan 9.00-13.15. It soe moai wêze as der in soad minsken komme te sjen. It is wier de muoite wurdich.

13.45-16.30
A.HAKsealtoernoai foar E-pupillen
Hjoed îs der wer it jierlijkse sealtoernoai foar E pupillen.  De E-pupillen fan 13.45-16.30. It soe moai wêze as der in soad minsken komme te sjen. It is wier de muoite wurdich.

13.00 – 15.15
Kuierders

De kuierders starte om 13.00 oere  en sil fia Skrok nei Wommels en kinne dêr fia in stikje Slachtedyk en de Nije Kromme werom nei Easterein.

14.00 – 14.30 of iets letter
Dravers

De hurddravers fan sneon kinne harren no al opmeitsje foar de taktyk dy’t se folge sille. De organisaasje hat bekend makke dat der earst oer de Alddyk draafd wurdt en dat dêrnei Skrok bedwongen wurde moat.

15.15
Snert
Snert ite

15.55 
Foarsitter docht syn praatsje en hij hâldt it koart.

16.00
Muzikaal weromsjen op 2012
mei tuskentroch draaiend rêd en dit binne al fêst twa muzikale foarpriuwkes.