Weppers sneon 25-8

Weppers freed 24-8
23 augustus 2012
Weppers snein 26-8
26 augustus 2012

Skoalleseize 25 jier
Hjoed is it de SDS dei op de Skoalleseize.
Fanôf 10.00 krijt de jeugd in training fan Jaap de Blaauw, haadtrainer en fan jonges fan de A- seleksje. Wa’t him opjûn hat, is yndield.
Fanôf 14.00 oere kinne alle oare junioren, senioren en froulju)  de fuotbalgolf keunsten fertoane op it sportpark. Ek dêrfoar moasten je je opjaan.

Fiskje
De fûgelwacht organisearret om 16.00 oere in fiskwedstriid. Dat sil bij in feart yn Easterein wêze.

Rôffûgelsjo
Om 19.00 oere in spektakulêre rôffûgelsjo op it sportfjild.

Van Geeft’ M
Om 21.00 oere kinne de fuotsjes wer fan de flier want dan set
Van Geeft’ M de muzyk yn.

Oosterlittens
VV Oosterlittens hat de webside fernijd. De nije “look” kinne jim
hjir sjen.