Weppers sneon 16-7

Weppers freed 14-7
14 juli 2011
Weppers snein 17-7
16 juli 2011

South-Park SDS’ers(13)
Eltse dei krije wy noch nije South-Park-SDS’ers binnen en dêr binne wy tige wiis mei.Wolle jim ek ien meitsje dan kinne jim der
hjir alles oer lêze.
Fan Jaap Toering krigen wy in échte Pytrik Hiemstra:


Lollum
In protte SDS’ers hjoed yn Lollum. Dêr wie namelijk it 1e-Klasse keatsen en dat is nei de 1e-Klaspartij fan Itens de leukste fan fryslân.

Itens
Ek yn Itens rinne hjoed in protte SDS’ers. Sy hawwe dêr merke. Mochten minsken harren ôffreegje wêr ’t Itens leit; “by Rien”.

Zwarte Cross
Sommige SDS’ers hawwe hielendal it festivalgefoel te pakken. Gerlof Veldstra wie op Rock Werchter, Sjoerd van Beem op Pinkpop, Pieter Groenveld, Hendrik Engbrenghof en ien fan de wepmasters op Graspop en hjoed is Tsjipke Okkema op de Zwarte Cross. Juster wienen de “Bunnik-siders” Ate en Lolke dêr te bewonderjen. Foar it poadium wolteferstean.

Harsens derby (520)
Soe Jaap de Blaauw dit ek kinne sûnder mei syn noas foaroer op it fjild te klappen? 
Moarn mear!