Weppers freed 14-7

Pasfoto’s ynleverje!
14 juli 2011
Weppers sneon 16-7
16 juli 2011

South-Park SDS’ers(12)
As it meisit dan kinne jim de hiele simmer eltse dei in nije South-Park SDS’er hjir op de webside bewonderje.
Wolle jim ek ien meitsje dan kinne jim der
hjir alles oer lêze. Hjirûnder 2 kear Antsje Stenekes. De boppeste is fan Hendrik de Jong en de ûnderste fan Janneke van den Elshout. Sis mar welke mear liket. Wy fûnen se beide wol de muoite wurdich.

“River deep, mountain hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigh!!!”


Wommelser Kampioenskip 14 juli 2011
Mei triennen yn de eagen rûn ik hjoed it fjild op; san lytse 20 bern wine oan it fuotbaljen op it fjild op de WK goaltsjes. De jeugd hat ek de deugden fan it WK ûnderfean en foar de takomst sit it senioaren WK dan ek geramt.
 Hjoed wie ien fan de earste offisjele seleksje dagen foar it Bootcamp en de finale. De WK Goden hawwe it waar de lêste dagen moai bespiele om sa dizze edysje it kaf fan it koaren te skieden.  13 dappere striders negearjen kompleet de eleminten en kamen mei konsintrearre gesichten nei it fjild. It resultearje yn in skitterjend duel wer fjirder gjin spatsje focht, neist Eeltsje Sikke syn swit, is fallen. Wat foel der dizze edysje op?;

–          Johan P. ferklearret oarloch oan de kat fan Bram v B.

–          Igor Kalipolski hat alles rekke..behalve dat rûne ding…ja,mar ja..

–          Gearard P. probearje freondinne te ymponearen mar eindige mei fuotten yn’e knel

–          Arjen L. sil miskien op stap nei CLub Noa nei it WK want der is diploma útrikking yn Snits

–          Martin R. sjoend syn spul noch lang net herstelt fan blessuere..al beweart der sels fan wol…

–          Jacob Kah bijna klear foar de PC!

–          Rudy yn bloed foarm

–          Gert Jan H. hat syn earste WK doelpunt makke..proficiat keardel.

–          Restich bij Bram S. op de twitter..

–          Hoe mear gewicht hoe gerafineerder de techniek; aldus in 4 kilo te lichte Eeltsje Sikke.

–          Elger G.; Fucking lucky bastard jezus keardel hey!

–          Arjan P. hat syn Ajax ** shirt ferkocht foar 100 euro oan syn freondinne

–          Henk P. knap oan it revalidearjen..komt no yn de auto te sjin bij it WK.

–          Hendrik E. is scouten..ja, troch de scoutclub.

Team Blauw/Swart
Elger G., Arjan L.,Eeltsje Sikke, Gert Jan H., Bram S., Johan P. en Gearard P.
Team Tropisch vanille gekleurd
Hendrik E.,Jacob K., Rudy, Igor K., Martin R., Arjan P.
De wedstriid wie perfekt yn balâns. Protte kânsen hin en wer wat úteinlik resultearre yn in liik spul fan 6-6. Tiid foar de winnende goal. Nei in protte slidings oer en wer wie it skerpe counter fan Team Tropisch Vanille Gekleurd wat de beslissing brocht. Arjan P. sette him knap foar op Rudy die foar it earst yn syn karriêre de winnende goal makke. Bliid as in bern hat der trije rûntsjes makke om it fjild. Kommende mandei is der wer in WK op it skopfjild fan Wommels. De data fan it WK en it Bootcamp sille binnenkoart ek bekend wurden. Foar updates fan WK edysjes en ûntwikkelingen kinne de WK gongers ek fia de Twitter(HKEngbrenghof) op de hichte hâlden wurden. Ja ek it WK Bestjoer giet mei harren tiid mei!
Nimmens it WK Bestjoer,
Alg. Stat. Dir. Bijv. Enz. H.K. Engbrenghof

Foar, tsjin en gjin miening
In stimming lekt tsjintwurdich altyd út. Ek de stimming oer Mario Been.
Sa seach de stimming der út.

Harsens derby (519)
Neffens ús is dit no al de moaiste goal yn de tarieding op it nije seizoen: