Weppers snein 8-6

Efkes Balje
7 juni 2014
Doch ek mei oan de SDS-WK-Pool!
9 juni 2014

A’s
De A1 heeft de vreemdste competitie ooit gehad binnen SDS, daar ben ik haast wel zeker van.
Wat er allemaal voor de winterstop gebeurd is, wil ik niet meer over uitweiden, wat er na de winterstop, of liever gezegd, vlak voor het einde gebeurd, is rondweg schandalig te noemen.
De bond heeft willens en wetens de laatste wedstrijd gecanceld, waardoor het onmogelijk is geworden om voor SDS A1 kampioen te worden, terwijl we in principe de minste verliespunten hebben.
Met nog 2 wedstrijden te gaan, tegen de 2 mindere tegenstanders uit de hele reeks, hadden de jongens iets van; yes, als we nog 1 x kampioen willen worden met deze geweldige ploeg, is het dit jaar.
Maar helaas, Heerenveen A3 had GEEN ZIN om naar Easterein te komen op een doordeweekse dag, dat had de leider al aangegeven toen wij daar op een dinsdag wel heen waren gereden om te voetballen.
En de bond heeft tot 4 x toe dit “verzoek” van deze leider gehonoreerd.
Tot overmaat van ramp gaat de bond in op een voorstel van hun, om ONZE thuiswedstrijd, iets wat onze wedstrijdsecretaris beslist, op een zaterdag te plannen van het NK keatsen, waardoor wij onze meeste spelers moeten missen, en dus aangegeven hebben dan niet te willen spelen.
Ik kan nog wel even doorgaan, want de wedstrijd tegen Read-Swart is “gewoon” gecanceld, we kunnen simpelweg geen 18 wedstrijden meer spelen en komen dus 1 punt te kort om kampioen te worden.
Waar zit het bondsbureau Noord ook alweer, o ja, Heerenveen, toevallig allemaal???? Heerenveense Boys wordt door dit “gesjoemel” kampioen, tsja, ook Heerenveen…… Wie het weet mag het zeggen.
En je kan niemand bij SDS iets verwijten, onze wedstrijdsecretaris en sommige bestuursleden hebben hun uiterste best gedaan om deze zaak voor elkaar te krijgen, maar ik ben van mening dat dat gewoon niet gedaan wordt omdat wij “maar SDS” zijn, en niet een of andere grote jongen……
Neemt niet weg dat de boys van SDSA1 voor mij absoluut de kampioenen zijn, wat een geweldige groep jongens, die onder deze zeer nare omstandigheden elke wedstrijd dat we wel “mochten” voetballen, er vol voor gingen, geweldige wedstrijden gespeeld hebben, een super opkomst op de training hadden, een “echt team” zijn, fantastische knapen zijn, prettig om mee te werken, kortom,
ik ben zeer trots op jullie, en blij dat ik dit jaar jullie coach/trainer was, samen met Klaas Overal, heb ik ondanks alles genoten dit jaar.
Boys, super bedankt.
Boudewijn.

WK Pool
Jim hawwe noch 4 dagen sa’n bytsje want op woansdeitejûn om 22.00 oere is ynskriuwe net mear mooglik. Dus sjoch
hjir en doch it no.

Midsimmerkup
SDS hat it juster net ûnaardich dien op de Midsimmerkup yn Dronryp. De poule wedstriden kamen se goed troch  in GNT tsjin Marum (sij hiene op it lêste momint ôfsein) in 2-2 tsjin Stiens sneins en in 5-0 tsjin de pleatselike favoriten Dronryp.
Dêrtroch wiene se poulewinaar en lotsje se tsjin Stiens sneon. It waard in spannende 4-4 en doe moasten strafskoppen de beslissing nimmen.
Stiens miste twa kear, SDS 1 kear.
Yn de kwart finale wie SneekWitzwart de tsjinstanner. Dizze haadklasser wie in maatsje te grut. Mei 5-0 wie it ferskil goed genôch útdrukt.

Anne syn lêste

Anne Stenekes spile juster syn lêste wedstriid foar SDS.


Bij de strafskoppen searje waard hij oanwezen as 5de…. Dy hoechde net nommen te wurden want Dronyp miste twa kear.


En sa einige de karriere fan Anne Stenekes by SDS: op de bank neist it swarte stjonkende  keunstgers fan Dronryp, en in 5 -0 nederlaach……….

Klaas Schriemer

En wij mar tinke dat it fuotbalseizoen juster yn Dronryp ôfsletten waard. Neat dêrfan. Op sa’n 35 kilometer nei it easten spilen in kombinaasje fan de famkes fan MC1 en 2 op it Klaas Schriemer toernooi yn de Pein. Op de fjilden fan ONT waard sels in prachtige earste priis helle.

Inleveren Materialen.
Willen de leiders van de teams hun materialen inleveren.
Dit kan plaats vinden op donderdag 12 juni a.s. tussen 19.00 – 20.00 uur
op het sportveld.
Indien dit niet mogelijk is even kontakt opnemen met:
K. de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein,
t
elefoon 0515 – 332182, e-mail: klaasenakke@ziggo.nl.
Willem Twijnstra, coördinator materiaalbeheer v.v. S.D.S.

Harsens derby(1294)
Sa efkes wat slagreame der op……….