Weppers snein 21-10

Weppers sneon 20-12
20 december 2014
Seal: Ut- en ferslaggen
22 december 2014

Ien minder


Justerjûn  wie SDS 4 der op út. Sis mar in soarte mei krystbuorrel en dan sûnder de krystgedachte. Sa heal wei de jûn, noch krekt foar it iten moast  ien fan de twa topskoarders fan SDS 4 efkes syn mail tsjekke, syn tweets lêze en ….whatappe nei in wepmaster en wêr kinne je dat better dwaan as op de pispot: We hebben een uitje van het 4de en komen er achter dat Robert een doelpunt teveel heeft!!! Dus ik ben topscoorder van het 4de….
Sokke berjochtsje stjonke fansels en dat is ek logysk at se út it húske komme wêr’t dy topskoarder sit. Wij binne noch net oertsjûge en wachtsje de ûntwikkelingen rêstich ôf.

Liftsje
Op 1 jannewaris giet er wer in ploech op de tomme nei Milaan. Der sitte tal fan SDS-ers bij dizze kear. In prachtige foarstelronde op harren site is de muoite wurdich om te lêzen. Sjoch hjir

Bluescruise
It is dan wol net de lêste snein  fan de moanne, mar it is hjoed wol blues tiid yn Easterein. Fannemiddei om in oere as 4 de Snitser topband
Roadhouse