Weppers snein 18-9

Ut- en ferslaggen 17-9
15 september 2011
Weppers moandei 19-9
18 september 2011

F4

Dêr wie der dan: de earste 11 tal foto fan 2011-2012. De mantsjes fan F4 binne sa te sjen yn Nijskoat op de foto setten.
Wij rekkenje der op dat dit foarbyld goed folge wurdt.

Sanna
Sa’t wij ferline wike al oanjoegen hat de freondinne fan SuperGuidetti fan Feyenoord it net maklik yn Nederlân. Wer twittere se iets wat ferkeard foel:

Binnen gjin tiid krige se wer allegear reaksjes: de arena en love the fans??


Dus ek no lei se letter wer út wat sij bedoelde mei de arena.

De 3 W’s
Kommend wykein binne de fêste lieders fan Da2 net oanwêzich. Foar de wedstriid tsjin Zeerobben Da2 is no it technysk en taktysk duo EenA
 (net te ferwarren mei CenA) ynhierd. Sij litte de froulju no al witte dat se wurkje mei de trije W’s: Wille, wolle en winne.
Se moatte dus earnstich rekken hâlde mei in oerwinning.
En bij in oerwinning jilde de trije S’ssen. Wêr’t dy foarsteane wurdt noch útsocht.

Robert Gorter


Ald SDS-er Robert Gorter hie ferline wike wat te fieren op it stedhûs sa te sjen. Harm Auke meelde ús de foto.

Letter mear