Weppers moandei 19-9

Weppers snein 18-9
18 september 2011
Weppers tiisdei 20-9
19 september 2011

Fan herte lokwinske!
Floris Hiemstra is hjoed 40 jier wurden! Fan herte lokwinske!

Floris 40 jier!!

E1
de training fan E1 kin helaas NET troch gjingean.
Boudewijn is ferhindere.
Dus jou ’t efkes troch, E1 TRAINT HJOED NET.
Boudewijn

Striker
Dooitze Nauta freget ús om melding te meitsjen fan it feit dat hij der tongersdei net is. ….mar Hendrika den Breejen wol.  De spilers dy’t gebrûk meitsje wolle fan har tsjinsten kinne har belje. Har nr 0623016007, foar it meitsjen fan âfspraken tongersdeis foarâfgeande de training.

Ferslaggen
Moai dat der al noch wat ferslaggen bij kommen binne. De lingte dêrfan hat wol wat te meitsjen mei it rissultaat. Sjoch A1 en F2. yn
dit oersicht.

Harsens derby (566)
Dit is in aparte manier om je trainer witte te litten dat je it der net mei iens binne: