Weppers snein 15-1

Weppers sneon 14-1
13 januari 2012
Weppers moandei 16-1
15 januari 2012

OFK(1)
SDS fjild hat juster de finale poule fan it OFK oerlibbe. Winst op Harlingen, lyk tsjin ONT en Blauw Wit seal wie genôch om 1ste te wurden.
Yn de kwartfinale moast SDS tsjin VCR. Dy komme út Rinsumageast en bleaunen lekker yn de kont hingjen en
wachten op dat iene kânske 3 minuten foar de ein. Teloarstellend ferlies dus.
Hjirnei ferlearen de Rinsumageasters fan Oeverzwaluwen dy ’t ferfolgens wer fan Avanti ferlearen. ZVF ferlear yn de heale finale fan Drs. Vijfje mei 2-0. Hjirtroch wienen de finalisten Avanti en Drs Vijfje.
Fansels koe it yn de finale alle kanten út, mar Drs. Vijfje wûn úteinlik mei 2-0 fan Avanti.


OFK(2)
Toch noch in lyts bytsje feest yn Easterein nei oanlieidng fan OFK. Akke Rixt Zijsling dy’t yn Easterein wennet, pakte mei ONS de preemje. ONS ferlear yn de finale fan Drachtster Boys dy ’t ek ferline jier al earste waard.

SDS A-Hak-sealtoernoai foar E- en F-pupillen
Gister is het nieuwjaarszaalvoetbaltoernooi van VV SDS gespeeld in de sporthal in Easterein. Maarliefst 90 voetballers tussen de 6 en 11 jaar deden mee in een superspannend toernooi. De familie Vellinga van de Ljurk viel vandaag dubbel in de prijzen; zoon Sjirk won de eerste prijs bij de F-pupillen en zoon Douwe Jan werd eerste bij de E-pupillen.
Kampioenen F-pupillen:
Luka v/d Weg
Sije v/d Schaar
Justin Bosveld
Haye Hylkema
Sjirk Vellinga
Durk Bootsma

Kampioenen E-pupillen:
Sietze Marten Stoffelsma
Jurjen Bouma
Douwe Jan Vellinga
Rimmer Kamstra
Michiel Zuidema

Sealtraine kommende wike

Maandag    17:00-18:00  F5/F6 Foeke Dirk Reitsma
Dinsdag     16:50-17:50 F4/F3 Jacob Wiersma
Donderdag 17:00-18:00 F1/F2 Peter Sijbesma

Froulju op OFK
Ferline moandei wienen de froulju op it OFK. Pieter Veenje hat efkes goed neitoch om de goeie wurden te finen foar in ferslach en dêr wie it al:
Met een super gemotiveerd team waaronder marije hiemstra,magriet rienstra ,jitske veltman,amarins tjalsma,sieta tessemaker,tineke kamstra en tarina veenje vertrokken we naar franeker .
bij aankomst kreeg de altijd super gemotiveerde coach pieter veenje de wedstrijd indeling van sieta en deze was als volgt. 
sds- v.i.o.d driesum
sds-s.c stiens
v.v. balk – sds
sds-w.t.o.c oudwoude
g.a.v.c. grou- sds 
ik ga geen uitslagen noemen ,want we hebben geen één wedstrijd gewonnen maar als je met een team op pad gaat zoals boven geschreven super enthousiast en individueel ieder zijn eigen kwaliteit dan zou je zeggen er kan niets mis gaan ,er vanuit gaande dat er toch minstens één of twee wedstrijden wel gewonnen hadden kunnen worden.
helaas was dat niet zo maar dat doet er in mijn ogen hier niet toe ,als ik terug kijk naar het plezier van de dames en hoe ze individueel op hun eigen manier deze avond hebben doorstaan maar ook als team kan ik alleen maar zeggen petje af.
nogmaals er werd niet één wedstrijd gewonnen maar de beleving van deze dames was op zich zelf al een happening om naar te kijken .
zoveel plezier en niet één gewonnen daar kunnen veel sds ers een voorbeeld aan nemen. 
dames bedankt dat jullie mij hebben gevraagd om als coach mee te gaan ik had dit voor geen goud willen missen. 
Pieter

Tineke Kamstra yn aksje tsjin VIOD

Liftboek
It op 1 jannewaris presintearre liftboek “Lift!”is op toernee troch Amerika. Wij ha begrepen dat it dêr ûnderwilens útferkocht is. Bij Warenhuis van der Velde yn Wommels binne noch wol in oantal eksimplaren. Sjoch
hjir
 

Harsens derby (657)
Hoesa dizze keeper stiet te sliepen?