Weppers moandei 26-11

Weppers snein 25-11
24 november 2012
Weppers tiisdei 27-11
26 november 2012

Gjin trainen
Foar C1 gjin trainen, it fjild is as ûnbespylber beoardield.

Ek gjin trainen
Training van de b junioren gaat niet door vanavond. Veld is te nat.
Groet Hester

Like goed gjin trainen
SDS F2 hat fannemiddei gjin trainen.
Hans

Froulju hawwe ek gjin trainen
De training van de dames voor vanavond gaat niet door. Het veld achter de sporthal is in een poel veranderd.
Groeten Bram en Eeltje


Lunchwedstriid
Sneon neamden wij de wedstriden fan SDS 2 en SDS 3 lunchwedstriden. Dat fertaalde Sytse Hibma
sa.

Alde doaze
Dit sil it twadde wêze, mei lieder Harm Bergsma. Hij sil wol witte yn hokker ieu of jier dit wie. Sjoch
hjir.

Foarrondes OFK
De data foar de foarrondes fan it OFK binne ek bekend. De SDS-froulju fuotbalje op moandei 7 jannewaris, de mannen fan âld-SDS 1 seal op woansdei 9 jannewaris, SDS 1 fjild op tongersdei 10 jannewaris. Sjoch
hjir foar it folledige programma.

SDS F1-RES F1
SDS F1 ferlear sneon jammerlik mei 2-7 fan RES. De foto’s fan Henk Bootsma wienen der neat minder om. Hjir in aksje foar de goal:

SDS F1 ferdidege mei man en macht

George Best
Juster eksakt 7 jier lyn wie de dei dat George Best ferstoar. Hy wie wier ien fan de beste spilers dy ’t der bestien hat.
Hjir in alderaardichste (ôfkeurde) goal.

Harsens derby(898)
Wat in topper! Of moatte wy sizze kopper?