Evenementen in november 2022

Weppers snein 20-3
19 maart 2011
Weppers tiisdei 22-3
21 maart 2011

Pupillen fan de wike

Foar Jasper Bergmans in hichtepunt fan de sneon. Pupil fan de wike en op de foto mei Kristian Gaastra. Mar ek foar Kristian in mylpeal want hij waard dochs mar útkeazen troch Jasper.


Foar Jurjen Bouma (pupil) en Grietzen Broersma jildt it selde.

Schroevenkopen.nl
SDS 3 spile sneon net allinnich foar it earst mei nije SDS-broekjes, mar hie ek nije ynskopsjurts fan sponser Geert-schroevenkopen.nl-Dijkstra.

SDS 3 mei schroevenkopen.nl efterop de sjurts. By Hendrik E. stie efterop fansels nieuwe schoenenkopen.nl..

Tiisdeitejûn QVC 2 – SDS 3
SDS 3 moat tiisdei om 18.15 fuort nei QVC. De foljende mannen gean mei:

1.       Harm Jan K

2.       Hendrik E

3.       Bote S

4.       Pieter K

5.       Sjoerd R

6.       Ralph W

7.       Andrew F

8.       Jan s

9.       Gerlof OV

10.   Dirk Y S

11.   Jelte P D

12.   Sietse

13.   Bauke

14.    ??

Ballen kwyt
Sûnt de wedstryd tsjin Bolswardia is it tredde har ynskopballen kwyt. Is der in helder geest dy’t wit wêr disse dingen wêze kinne, lit diegene dan kontakt opnimme mei Jan as Sjoerd.  
Groeten Jan

Útslach kaarten
Ôfrûne tongersdei waard der foar de lêste kear dit “winterseizoen” klaverjast. Dit wie de útslach:
1ste Anny Sjaarda mei 5451 pnt
2de Abe Stegenga mei 5053 pnt.
3de Boukje Bruinsma mei 4955 pnt

Harsens derby(430)
Reetkurve? Tink dat mar. Kopkurve…………..