Weppers moandei 2-2

Keunstgersaksjes!
1 februari 2015
Weppers woansdei 4-2
3 februari 2015

Wol en net traine

Trainingsveld voor kleedboxen kan niet worden getraind. 

Grote veld achter sporthal kan wel getraind worden. 

Oetze

SDS 2 nei Dronryp
SDS 2 traint tiisdeitejûn û.l.f. Piet Roersma om 20.00 oere op it keunstgêrs yn Dronryp.

SDS 1 oefent
SDS 1 sil tiisdeitejûn oefenje yn Stiens tsjin SC Stiens 1.


SDS 4 en 5 de seal yn
Woansdeitejûn om 20.30 oere geane SDS 4 en 5 de seal wer yn. Fansels nimme se allegear efkes in eurootsje mei.

Transfermerke
Hjoed is de lêste dei dat de transfermerke iepen is. Jim kinne it hjir moai folgje.

Ut in âlde Treffer

1972 wie in jubileumjier. SDS bestiet 25 jier. Yn it spesjale jubileumboekje fine wij dizze moaie foto.

Harsens derby (1425)
“Tikkie werom, Jaap