Weppers moandei 11-7

Weppers snein 10-7
9 juli 2011
Weppers tiisdei 12-7
12 juli 2011

South-Park SDS’ers(9)
Wy hawwe no al sa ’n 25 South-Park SDS-popkes binnenkrigen, dus dat giet sa moai as wat. Wolle jim ek ien meitsje dan kinne jim der
hjir alles oer lêze.
De jeugd hat ek net stilsitten. Sa makke Jan-Friso Bruinsma foar ús Rick Hendriks fan A1:


WK-ferslach
It ferslach fan it WK fan tongersdei komt net mear. Wy moatte noch wol sizze dat Ayanle as debutant de moaiste goal makke fan it WK oan ’t no ta en ek noch de winnende.

WK
Jûn is der wer it Wommelser Kampioenskip.
It begjint om 20.00 op it skopfjild fan Wommels.

Harsens derby (516)
Fuotballers moatte harren klean altiten perfekt foar mekoar hawwe. Dit jild net foar trainers: