Weppers freed 7-8

Weppers tiisdei 4-8
3 augustus 2015
Efkes balje 7-8
7 augustus 2015

MC1
Woansdei 12 augustus 18.30 oere giet it wer los mei MC1. Earste efkes foarprate en dan traine.
Oh ja, sis it efkes tsjin elkoar want miskien sjocht noch net elkenien alle dagen op de side.

SDS 1 is los!
SDS 1 hat juster foar
it earst wer traind. Sneon traine sy om 10.30 oere en moandeitejûn op ‘e nij. Tiisdei oefenje sy út tsjin Beetgum 1.

SDS 2 is ek los!
SDS 2 hat juster foar it earst traind ûnder lieding fan harren nije trainer, Boudewijn Kramer. Tiisdei traine sy op ‘e nij.

Alderaardichst
Wat moatte je as je favorite spiler fertrekt by je klup. Kreatyf wêze fansels!


Harsens derby (1573)
In bananeskot!


Letter mear!