Evenementen in november 2022

Weppers tongersdei 29-8
28 augustus 2013
Útslaggen sneon 31-8
29 augustus 2013

Oefene
SDS C1 hat justerjûn oefene tsjin de jonges fan de Quick Valken Combinaasje. De Starumers wûnen mei 2-4.
It twadde doelpunt fan SDS foel
út in strafskop.

Efkes Balje
It fjild leit der noch, de hesjes binne wer skjin, de bal hat genôch lucht dus…it Efkes Baljen kin wer oangean. It giet hinne om 19.30 oere yn Wommels.

SDS 1 – Ouwe Syl 1
der wêze: 13.00 oere
spylje: 14.30 oere
Seleksje:
Skelte, Ewout, Feiko, Grietzen,Wietse, Kristian, Jacob, Wytze, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Jaap, Marco, Mark, Tsjipke Klaas.
ass.skiedsrjochter: René

SDS 2  – Blauw Wit 2
der wêze: 13.30 oere
spylje: 14.30 oere 
Seleksje:
Ayanle, Bauke, Jelte Pieter, Gerrit, Hendrik, Anne, Jan, Bote, Jort, Jesse, Willem, Geert, Sytse, Pytrik, Andries.
assistent skiedsrjochter: Bote

Tzum 1 – SDS 5
der wêze:
spylje: 12.10 oere
Seleksje: letter hjoed

Seleksje SDS A1 sneon 31 augustus
De spelers voor de bekerderby van a.s. zaterdag 31-8
Easterlittens A1- SDS A1
aanvang 14.00 – vertrek 13.10
Bouke Fopma, Jelle de Vries, Pieter Wesselius, Ruurd Visser, Pietert de Vries, Jurjen Los, Lourens vd Pol, Martijn Hoogerwerf, Wiebe Heeres, Almar Kramer,
Pieter Sietsma, Stephan Kok, Foeke Reitsma, Allard Turksma.
Rijders ; Almar, Martijn, Wiebe, Stephan.
Donderdag om 18.30 aanwezig in de Skoalleseize ivm bespreking met jeugdbestuur.
groet,
Boudewijn.

Programma
It programma fan sneon sjocht der ûngefear
sa út.

Skylge
Sneon is it 35 + plus toernooi ek wer op Skylge. SDS docht ek mei en om presteare te kinnen is der foar j☼0n noch in lyts trainingskamp belein. Op Skylge…bij Hessel.