Weppers freed 20-3-2020

Weppers tiisdei 17-3-2020
17 maart 2020
In wedstriid om nea te ferjitten
21 maart 2020

Poiesz-jeugdsponseraksje

Y.f.m. it Coronafirus is de jeugdsponseraksje fan de Poiesz stopsetten. De Poiesz hat besletten om alle dielnimmende klups en ferienings €1000,- te skinken. Hjir binne wy tige wiis mei! Tige by tige!

Lokwinskuhhhhhhhhhuhhhhhhhuh!

Peter Hoogerwerf fan SDS 1 is hjoed jierdei! Fan herte lokwinske!

Lokwinskuhhhhhhhhhhhhhhhuhuh!

Us eardere skriuwster en no noch sa no en dan bestjoerslid fan tsjinst op sneon, Gida Heerma, is hjoed jierdei! Fan herte lokwinske!

Lokwinskhuuuuuuuuuuuuuuhhuh!

SDS-supporter en earder ‘mear as de man mei de wettersek’ Anne Brouwer is hjoed jierdei! Fan herte lokwinske!

De nije Treffer

De nije Treffer is hast klear en giet dan nei ús haadstiper Grafische Groep Van der Eems. As alles wat meisit dan hawwe jim de Treffer ein nije wike yn de bus lizzen. Mochten jim net sa lang wachtsje kinne dan kinne jim altiten noch efkes yn ús âlde Treffers omblêderje. Sjoch ûnder ‘Klupynfo’- ‘De Treffer’.

Efkes balje?

Mochten de Efkes Ballers jûn los gean op it skopfjild yn Wommels dan kinne jim se herkenne oan de ………………fuotbalskuon…..

Bron: De Kelderklasse

Harsens derby (2219)

‘Tikkie werom, Jaap!’