Weppers freed 11-2

Weppers tongersdei 10-2
9 februari 2011
Weppers snein 13-2
12 februari 2011

Sneon SDS 1 – Oostergo 1

13.15 oere oanwêzich

14.30 fuotbalje
1 Jaap

2 Christian

3 Ewout

4 Skelte

5 Feiko

6 Grytzen

7 Feite

8 Jacob Klaas

9 Wytze

10 Arjan

11 Jelmer

12 Mark

13 Harm

14 Redmar

15 Jacob

 

SDS 1- Oostergo 1
De skiednis dy’t SDS hat mei de klup út Ie is net sa grut. Jim kinne der “alles” oer lêze yn
dit oersicht fan VoetbalNoord

Seleksje SDS 2
SDS 2 fuotballet sneon yn Boalsert tsjin Bolswardia 2. Dit is de seleksje:
Sjoerd b
Bauke
Gerrit
Jan Simon
Syb
Anne
Andries
Arjen los
Jort
Sytse
Henk
Jildert
Sjoerd rispens
Dirk yde

Aanvang 12.00
Vertrek  10.45

Sealfuotbal
Op sneon 19 febrewaris is der jûns sealfuotbaljen foar alle SDS-senioren en A-junioren. Jim kinne jim
hjir opjaan.

SDS League
Moarn moatte de formulieren foar de SDS-League al wer ynfuld wêze en foar 19.00 ynleverd. Wij soene sizze: doch it hjoed mar fêst. Sjoch
hjir foar mear info.

Poiesz-Jeugdsponsoractie 2011
Beste leden, ouders, familie, vrienden, supporters en fans van SDS,
Van 7 februari tm 2 april 2011 doet onze vereniging weer mee aan de Poiesz-Jeugdsponsoractie. Deze actie houdt in dat u/jij tijdens deze periode bij elke 15 euro aan boodschappen 1 gratis sponsormunt ontvangt en bij 80 sponsorproducten een aantal sponsormunten. Deze munten kunt u/jij voor onze vereniging in onze clubkoker doen welke bij de Poiesz-vestiging in Scharnegoutum hangt. Mocht u/jij in een andere Poiesz-vestiging uw/jouw boodschappen halen en daar munten ontvangen, dan is er de mogelijkheid om deze munten in de koker in de kantine van de Skoalleseize te doen. Wij als JC zorgen er dan voor dat ze in onze clubkoker in Scharnegoutum terecht komen. Hoe meer munten wij verzamelen, hoe hoger het sponsorbedrag aan het eind van de actieperiode voor onze vereniging zal zijn.
Wanneer je als vereniging aan deze actie meedoet, moet je tijdens deze periode ook een activiteit organiseren in het filiaal van deelname. SDS zal zich presenteren op zaterdag 12 februari van ’s morgens 10 uur tot ’s middags ongeveer 3 uur. U/jij kunt dan o.a. op de foto met Wesley Sneijder. U/jij bent dan van harte welkom!

Hjir moat jim wêze.

Ideale skoansoan?
Neffens de trainer fan SDS 1, Jaap de Blaauw, soe Tsjipke Okkema de ideale skoansoan wêze. Yn maaie 2008 hie Jaap dan seker noch gjin ynternet. Dizze foto stie doe op de SDS-side:

SDS krijt yn de lêste minút tsjin Eems Boys gjin strafskop. Hiel SDS is poer. Tsjipke Klaas hâldt him net stil en krijt read.

Twa SDS-supporters yn Makkum
Tiisdeitejûn wienen der 2 SDS-supporters dy ’t de muoite nommen om te sjen by de oefenwedstryd tusken Makkum 1 en SDS 1. Wy wolle jim harrren wedstrydferslach net ûnthâlde:
Tiisdei binne Sytse Hibma en ik efkes west te sjen by it earste yn Makkum. It waard al gauw 2 – 0 foar Makkum. Foaryn snel, lyts ljucht butenspul en in der wyne samar twa goals. De oansluting kwam troch frye trap variant nummer 3. Feite paast him yn de 16 nei Erik en hops goal. De lêste treffer waard makke troch Jacob Fon W. Lekker aksje. De wedstriid waard feller yn de twadde helte. Al wie iederien it der oer iens dat de skieds goed flute. Sels Erik H. fun dat. It leukste wie noch dat de “stjerspiler” fan Makkum, in sekere Daniel, troch in oantal grutte bekjes troch de skeids fan it fjild stjoerd waard. De wize werop wie wol leuk. De skeids raasde nei de trainer fan Makkum, uuuh zeg het maar nummer 13 of ik eruit…. Nummer 13 koe doese. 
Oant safier. 
Groetnis,
Bram

Harsens derby(399)
De ideale skoansoan fan Ebbsfleet United hie de keeperswanten wol thús litte kinnen: