Wepperkes -tongersdei-

Wepperkes -woansdei-
10 oktober 2007
Seleksjes – sneon –
12 oktober 2007

Futsal 1 komt ien minút tekoart
In tige spannende wedstryd dy’t helaas krekt einige yn ferlies. SDS kaam twa kear werom nei in efterstân troch doelpunten fan Harm en Anne. Mei noch minder as ien minút op de klok skoarde FFS en bij in alderlêste wanhoopspoging fan SDS rolle de bal noch ien kear yn it ferkearde doel.

Futsal: SDS 3 ûnderút
Futsal 3 heeft met dinsdag 6-0 veloren tegen een sterk Workum 4. Workum 1 speelde voor ons en daar werden even twee spelers van gebruikt die aan de basis stonden van alle doelpunten, dus zo slecht was het niet!
Harm-Auke Dijkstra

Frijwilligers
Hjir de foto fan Henk Bootsma fan (hast) alle frijwilligers dy ’t meiwurke hawwe oan de bou fan it nije ferieningsgebou fan Easterein:


Topper!
Sneon is de topper yn de 2e-Klasse tusken BCV 1 en SDS 1 yn Burgum. It is in skoft lyn dat SDS 1 punten helle hat yn Burgum. Neffens ús gegevens hawwe sy yn de kompetysje sels noch nea wûn. It beste rissultaat wie yn it seizoen 2000-2001. SDS 1 spile doe lyk yn Burgum mei goals fan Roelof Koop en …… foar SDS 1. Wa ’t wit wa ’t foar SDS skoord hat mei maile nei
info@vv-sds.nl!
Jan de Jong liet ús al witte it antwurd te witten.

Fan herte lokwinske!
Hallo minsken van SDS,
Hjoed is Gearard Posthumus 23 jier wurden. Ik woe hem ek efen via de site feliciteren at dat mogelijk is (as verassing omdat hy dat net verwachtet)? Heb efen een recente foto tavoegd, oantsjoent jim foto op de site inmiddel 3 ier ald is!
De felicitaties binne er fan syn froendin: Alise de Vries ut Hearrefean! En de rest fan de familje!
Groetnis Alise

Haka (2)
Moandei lieten wij in filmke sjen fan
de Haka bij it rugby. De Skotten litte sjen dat sij net beaud binne foar de Nij Seelanners at dy harren striidliet sjonge. Sjoch hjir.

Wer werom!
Wy sieten der al wat oer yn, mar lokkich genôch hawwe se Geert Hiemstra(ek wol “Bram” neamd) juster wer fûn…(klik
hjir).

“Hand in Hand,………”

Letter mear!