Wepperkes -tiisdei-

Hoofdfjild SDS fernield.
27 december 2004
Wepperkes -woansdei-
29 december 2004

Dochs de 1e priis.
Op it Krysttoernoai fan Frentsjer helle SDS net allinne in 3e priis mar koenen sy ek in 1e priis mei nei hûs ta nimme. Peter Sybesma wûn mei de lotterij de haadpriis; in moaie mountain-bike.

Kreas!

Dit is wer ris wat oars as yn in SDS-sjirtsje rinne(as Cambuur-sjirt).
Sjoch foar mear fan sokke krease foto’s op de webside fan Jaring Rispens Fotografie . Tige de muoite wurdich.

KNVB-toernoaien.
Sa as jimme yn ús agenda lêze kinne wie der juster it KNVB-toernoai foar de A-junioren, is dat hjoed foar de B-junioaren en moarn en oare moarn foar de C- en D-junioaren. Wy binne benijd wol benijd nei de útslagen fan hjoed en juster. Wa kin ús wat maile oer de prestaasjes fan de A- en B-junioaren? Mail it nei info@vv-sds.nl.

Vacature
No ’t Lykle Bleekveld nei dit seizoen SDS ferlitten giet komt der folgend seizoen in vacature frij as haadtrainer by SDS. Om ’t je der gau by wêze moatte hat SDS alfêst in advertinsje setten op Voetbalnoord. Dit is wat SDS siket:

Enthousiaste trainer