Evenementen in december 2022

Fritz Korbach op sponserjûn!
10 maart 2006
Utslaggen 11 maart 2006
10 maart 2006

Ôflast?
SDS 1 moat moarn nei Winsum(Grins) om tsjin VIBOA te fuotbaljen. De webmaster fan VIBOA wit ús te melden dat de fjilden ek yn Grins der net al te best bylizze. Om ’t de waarsferwachtingen foar moarn wol aardich lykje wurde de fjilden yn Winsum moarntemoarn om 11.00 keurt.

Kâns?
Hat SDS 1 moarn kâns om fan VIBOA te winnen? Lês it hjir.

Liftfilm
De film oer it liften nei Hel wurdt net jûn draait yn de Jimbar mar folgende wike freed.

Ynburgeringstest
Salomon Kalou moat fan minister Verdonk meidwaan oan de Nationale Inburgeringstoets. Klik
hjir om de toets te meitsjen. Ferskeidene SDS’ers hawwe al probeare om de toets te meitsjen. It is allinne net makkelijk. Hjir inkelde útslagen:
Dirk-Yde Sjaarda: 5,5
Willem: 6,1
Aant: 5,5
Durk: 5,3
Bote: 8,1
Sicco: 4,2 (“dus ik sit nog krek boven Koblenko”)
Fan ‘e wike waard by Holland Sport de ynburgeringstoets ek besprutsen mei Gibril Sankoh fan FC Groningen. Dat hy net slagge is foar de toets wie net sa raar(klik
hjir en gean nei 26 min. 40).

Net leuk?
Dit fynt Sibe fêst net in leuk grapke.Letter mear!