Utslaggen 30-4

Weppers freed 29-4
28 april 2016
Weppers snein 1-5
30 april 2016

Mochten jim fuotballe hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bysûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en wat ik mar nei  dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700. 
Twitterje @ff_sds mei fansels ek!

09:00 SDS D1 Beetgum D1  2-2
09:00 SDS E1 Blauwhuis E1  9-2
09:00 SDS E2 Walde De E1  2-2
10:15 Mini league    
10:10 SDS F2 Lemmer F2  2-7
10:20 SDS C3 Makkum C2  3-2
11:15 SDS MC1 FVC MC1  4-0
12:00 SDS A1 Frisia A2  0-0
14:30 SDS 1 QVC 1  0-3
15:00 SDS 4 CVO 2  2-3
09:00 LSC 1890 D6 SDS D2  útsteld
09:00 ONS Boso Sneek E3 SDS E3  13-3
09:00 Balk F3 SDS F4  9-0
10:00 Beetgum MD1 SDS MD1  4-1
10:15 Scharnegoutum’70 F1 SDS F1  3-0
10:15 Oeverzwaluwen E3 SDS E4  g.n.t
13:45 Terschelling C2G SDS C2  0-1
14:30 Mulier 2 SDS 2  3-2

SDS 1 – QVC 1   0-3
De lêste wiken wist SDS 1 it efteryn aardich ticht te hâlden en pikte it foaryn altyd hast wol in doelpuntsje mei. Hjoed pakte dat oars út. SDS 1 siet net hielendal lekker yn de wedstriid en de Starumer wol. Dy wiene feller, skerper en it wie sa’n skerpe kounter fan harren dy’t de ferfelende 0-1 op it boerd brocht. Doe moast SDS earst in gelykmakker meitsje, om sicht te halden op in punt mar it slagge allegear net rjocht. Noch lestiger waard it nei wer in kounter doe’t QVC de 0-2 makke.
Krekt foar de tee hie SDS werom komme kinnen yn de wedstriid mar de grutte kâns waard mist. Ek in fermiende strafskop waard net takend.
Nei de tee, tsjin de wyn yn, feroare it spulbyld net echt. SDS moast, krige wat mooglikheidsjes mei de klam op (sjes)mar skoarde net. Dat die QVC wol. Earst slagge Jaap Toering der noch yn in strafskop te kearen mar dêrnei waard de 0-3 wol op it boerd te setten.  In teloarstellende 0-3 nederlaach en de einstannen op de oare fjilden wurken ek net echt mei op der noch in moaie middei fan te meitsjen.

Mulier 2 – SDS 2
Het 2e moest gisteren door diverse zaken met 12 man naar Witmarsum afreizen. De nr laatst in de competitie en sds heeft nog kans op een periode en een verdienstelijk 3e plekje.
Het 1e had wat spelers nodig door schorsingen, maar ja, het 3e heeft vrij,  maar helaas, 2 man konden mee, waarvoor onze dank, en Ewout is terug van een blessure en wou wel mee. We konden niet de hondenuitwerpselen, te lang gras of wat dan ook de schuld geven, want we speelden op het, erg stroeve, nieuwe kunstgrasveld van Mulier met Pieter Veenje als leider.
De wedstrijd was de 1e helft redelijk maar de tweede helft werden we op karakter “overklast” door Mulier.
3-2 verloren, Pieter scoorde 2x, Ewout liet zien het nog niet verleerd te zijn, Ronny en Pieter Liuwe speelden goed mee, kortom,  een paar lichtpuntjes in deze zeer teleurstellende zaterdagmiddag.
Boudewijn


SDS A1 – Frisia A2
Om 11 uur zaten de mannen weer klaar in de bestuurskamer. Remco had nog eens de belangrijkste afspraken op papier gezet en de te volgen tactiek uitgetekend. Aan de vragen en opmerkingen te oordelen zat het in de koppies wel goed. Kracht van dit jaar is dat we de competitie per wedstrijd benaderen. Niet vooruitkijken naar prijzen die te winnen zijn, gewoon voetballen in het nu. Frisia A2 is een niet te onderschatten team en daar waren we goed op voorbereid. Vanaf de aftrap een levendige wedstrijd. Er werden mannelijke duels uitgevochten en er ontstond een licht overwicht voor SDS wat ook tot enkele kansen leidde. Toch lag de kracht van de tegenstander achterin. Frisia dwong weinig kansen af, maar zorgde er ook voor dat wij uiteindelijk niet tot score kwamen. Hoewel twee kansen in de laatste vijf minuten de wedstrijd nog hadden kunnen kantelen, was 0-0 uiteindelijk de terechte uitslag. We leven nu naar de absolute apotheose van de competitie. Een ouderwetse kampioenswedstrijd tussen de beste twee teams uit de competitie. Daar doe je het allemaal voor, de knvb had het niet beter kunnen plannen. We hopen op een sportieve, spannende en strijdlustige pot voetbal waar heel Stiens, Wommels, Easterein e.o. nog urenlang over na gaat praten. Saillant detail daarbij is dat dit tevens de slotwedstrijd van onze, van Stienser tot SDS’er genaturaliseerde,topcoach is.

Tenzij een gelijkspel voor nóg een beslissingswedstrijd zorgt natuurlijk…

Tjerk

Efkes Balje

“At Mozes net bij de berch komt, dan komt it doel wol bij de Efkes Ballers”. Sa kaam it justerjûn bij it Efkes Baljen. Foar it earst wer yn Wommels en dat wie wennen. De iene kaam mei de bal, de oare mei de pilonnen, de oare mei hesjes, de huodsjes en wer oaren kamen oansetten mei twa doelen.
Wij wiene net de earsten dit jier op it fjild. Der wie al in man (mar dat soe ek wol in frou wêze kinne) mei in hûn west,  sûnder plastikpûde, sûnder skepke en seker sûnder ferstân.
Wa lit syn hûn no op meardere plakken op in sportfjild skite?
Wij winskje de meander, dy’t best wol in standsje koarter meane mei en noch leaver op tongersdei dit fjild meipakt,  sterkte ta. Bliuw út de buert, de stront sil him om de earen fleane.
De Efkes Ballers hiene der ek lêst fan. Der moat immen in ferkearde stap set ha, want wêr’t oars al de geur fan swit de boppetoan fiert nei in kertierke, wie it no fertarre Bonzobrokken en dy stjonke folle mear.
Je soene it sportive part hast ferjitte. Dat is ek mar better. Blau kaam tekoart, misten te folle kânsen en misten bijgelyks in Pieter, dy’t skoarde as in Gerd Muller yn syn beste tiden.
De finale wie noch efkes spannend en it wie moai dat Harry lêst fan syn gewisse krige en nei in minút as wat rôp dat it troch blau makke doelpunt wol siet, omdat hij de bal efter de doelline kearde.
Winners wiene Remco, Wouter, Harry, Johan en Pieter. Hiele goeie tsjinstanners wiene Ferry, Chiel, Tjerk, Klaas en
Aant.