Ut-enferslaggen 5-3

Seleksjes sneon 5-3
3 maart 2011
Weppers snein 6-3
5 maart 2011

Mail de útslach, in koart ferslach, foto’s, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700  

    útslach
9:00 SDS D1 – Minnertsga D1  2-1
9:00 SDS E1 – Heerenveense Boys E3  1-7
9:00 SDS E4 – Jubbega E4  1-6
10:00 SDS F1 – Joure SC F2  1-6
10:00 SDS F3 – Nieuweschoot F2  2-0
10:45 SDS DA1 – Oudega DA1  0-3
11:00 SDS C1 – IJVC C1  3-4
12:30 SDS 2 – Balk 2  2-1
12:30 SDS 3 – Heeg 2  ôflast
14:30 SDS DA2 – Makkum DA1  6-1
15:00 SDS 1 – Buitenpost 1  2-3
16:30 SDS 4 – EBC 2  2-3
9:00 Nijland F1 – SDS F2  0-8
9:00 S.C. Stiens D5M – SDS D4M  7-2
9:00 Sleat D1 – SDS D2  ôflast
10:15 GAVC F6 – SDS F4  3-1
10:15 Renado/VVI F6 – SDS F5  0-14
10:30 JV Bolsward A1 – SDS A1  3-1
11:00 Langweer C1G – SDS C2  3-1
11:00 Lemmer D1 – SDS D3  útsteld
11:30 Joure SC E10 – SDS E5  8-2
10:00 ONSTOP63 B2 – SDS B1  2-2
14:30 Oudega 2 – SDS 5  1-8
19:30 TOP’63 3 – SDS 6 – freed  2-2

SDS 1- Buitenpost 1   2-3
De ynhâld fan in ferslach fan dizze wedstriid is ôfhinklik fan de kleur bril dy’t je ophiene. At je de SDS bril op hiene dan kinne je fraachtekens sette bij de rol fan de skiedsrjochter.  Dat Feite de Haan fan SDS in oertredinkje makke yn it strafskopgebiet en dêrtroch in strafskop tsjinkrige en in giele print seach wie noch wol te akseptearen.  Troch de strafskop kaam Buitenpost op 1-1 omdatSkelte Anema in minút earder de 1-0 makke hie.
Mar dat in oertreding op de doelman fan SDS (poat foarút) fan in spiler fan Buitenpost net bestraft waard mei in giele kaart wie ûnearlik. En dat troch dy oertreding Jaap Toering bij lange nei net mear fit wie en nei it skoft wol werom kaam mar bij de earste de beste aksje net optrede koe, sa’t hij oars docht, wie wrang foar SDS.
Dat SDS dan in fjildspiler op it doel set, omdat der skynber gjin oare keepers binne of omdat der gjin fertrouwen is yn oaren) is de skeids net oan te rekkenjen mar it gefolch is wol dat it 1-2 wurdt.
Bij it tredde doelpunt fan Buitenpost wol wer in negative haadrol foar de skeids. Gjin oertreding fan Feite de Haan wurdt bestraft mei in giele kaart foar Feite en in frije traap krekt bûten de 16. Feite derút mei twa kear giel en de bal yn it net. 1-3. SDS kaam noch werom ta 2-3 troch Jacob van Wieren en at de skeids ûnpartijdich west hie, wie de bal op de stip kommen, omdat  Grietzen Broersma krekt foar tiid dellein waard yn de 16.  Teloarstelling oer it resultaat mar foaral teloarstelling oer it optreden fan de skiedsrjochter oerhearske bij SDS en seker bij de taskôgers.
Likernôch SDS hat striden wat it wurdich wie en it ferskil yn punten tusken beide ploegen wie net echt te sjen en dat mei safolle fêste basisspilers dy’t oan de kant stiene troch blessures of skoarsing. (ah)

SDS 2- Balk 2
De kop fan fan in ferslach fan dizze wedstriid hie wêze kind: Blunders keepers bepale einstân.  SDS kaam efter mar yn de twadde helte resultearre de druk op Balk yn twa doelpunten. Hendirk de Jong en Dirk yde Sjaarda wiene de skutters.

TOP 3 – SDS 6     2-2
Doelpunten wiene der fan Gert Jan Hessels en Bram Strubbe.

SDS Da2 – Makkum Da1
In moaie oerwinning fan Da2. Grutsk sieten se nei. Mar gelokkich wisten se de doelpuntenmakkers noch wol te melden: Sieta (2), Antsje, Joutsen, Jitske en in e.d.

SDS D1 wint!!
Ingedeeld in een pittige competitie (1ste klasse) gaan de complimenten vaak naar het voetbal van D1 maar werden er nog niet veel punten gehaald. Afgelopen zaterdag moesten we tegen Minnertsga, een meer gelijkwaardige tegenstander. De eerste 20 minuten waren volledig voor de boys van SDS, mooie kansen voor Piter, Watze Jacob en Idsert maar geen goals. Het samenspel werd steeds slordiger en als jezelf niet scoort dan gaat de voetbalwet gelden,……. en inderdaad een kans voor Minnertsga na matig verdedigen van SDS en 0-1. SDS ging wat gehaast voetballen en leed veel balverlies. Na rust scoorde we de 1-1 via Frank uit een penalty, na een overtreding op Matthijs en de terechte 2-1 via een mooie actie van Yward, uit een prachtige pass van Sybren,  5 minuten voor tijd.
Deze keer niet heel goed gevoetbald maar toch de 3 punten. Hard en goed door blijven trainen en er zullen nog vele punten volgen.
Remco

SDS E1 – Heerenveense Boys E3 
Wat hadden we er een zin in vandaag, eindelijk weer een pot voetballen op het veld.
Maar het werd geen leuke pot , want we verloren met 1-7. En waar dat aan lag? We tikten te weinig over en dat deden de Heerenveense Boys dus wel heel goed, ja ze waren gewoon beter. Wytze maakte de enigste goal die trouwens wel heel mooi was. En we hebben ook best veel kansen gehad maar ze wilden er niet in.We kregen nog wel even wat te horen na de wedstijd van onze leider. Want ook door dat we op elkaar begonnen te zeuren werd het voetballen niet beter. Ik hoop dat onze leider er volgende week wel weer bij is en dat we hem dan wat kunnen laten zien.  Groetjes JanS
  

Spectaculair debuut F5!
 
ús jongste spilers hawwe juster harren earste kompetysje wedstryd spile. Om 10:15 oere moasten se yn Idskenhuzen tsjin F6 Renado/VVI spylje en wat wie it kâld foar de bern.
Al binnen trije minuten scoarde SDS de 0-1. Dernei nog foelen noch trije goals yn de earste helft (dy’t sa’n 10 minuten langer duorre as by ús yn Easterein).
Mei 0-4 de rêst yn, dêr kinne jo mei thús komme. Nei in koekje en wat limonade kaam SDS F5 pas echt goed op gang. Prachtige kombinaasjes, faaks oerspylje en frij stean soarchen foar de spectaculaire einstân van 0-14. Sels ús jongste spilers witte no wat Sterk Door Samenspel betsjut.
 
Groetnis,
 Hans

Letter mear