Ut- en ferslaggen sneon 8-10

Seleksjes sneon 8-10
7 oktober 2011
Weppers snein 9-10
8 oktober 2011

Mail de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700  

9:00 SDS D1 – Workum D1  ôflast
9:00 SDS E2 – Blauwhuis E1  1-11
9:00 SDS E3 – Heeg E4  0-13
10:10 SDS F2 – Oosterlittens F1  7-7
10:10 SDS F4 – QVC F3  6-1
10:15 SDS C1 – AVC C1  ôflast
11:10 SDS E5 – LSC 1890 E12  14-3
14:00 SDS 4 – Olde Veste’54 5  3-2
12:30 SDS D3 – ONS Sneek D4  0-4
12:00 SDS 2 – Makkum 2  ôflast
14:30 SDS 1 – ONR 1  4-1
16:00 SDS 3 – Leeuw. Zwaluwen 4  útsteld
9:00 Heeg B1 – SDS B1  3-1
9:00 Joure SC E3 – SDS E1  7-5
10:00 Workum F2 – SDS F1  4-2
10:15 JV Bolsward E7 – SDS E4  3-2
10:30 Oudehaske C1 – SDS C2  ôflast
10:30 Oeverzwaluwen D2 – SDS D2  4-4
10:30 JV Bolsward F8 – SDS F3  4-1
11:00 Mulier DA1 – SDS DA1  8-0
14:30 Blija 2 – SDS 5  2-6
14:30 Dronrijp DA1 – SDS DA2 útsteld


Giet net troch omdat:
SDS 3: De Ljouwerter Sweltsjes binne siik
Da2: Stjergefal bij Dronryp
C2: Fjild yn Aldehaske te wiet
D1, C1, SDS 2: fjild yn Easterein te wiet

SDS 1 – ONR 1    4-1
De ûnderste tsjin de boppeste. In útslach tsjin de ferwachting yn? Nee, wat in start. Der stie noch gjin minút op it doel of SDS stie troch Dirk Yde Sjaarda al op 1-0.
Mei 16 minuten waard it 2-0 en yn minút 27 sels 3-0. Beide troch skitternede doelpunten fan Jelmer Posthumus. SDS-ers wreaunen harren de eagen út, gyngen der efkes goed foar stean en fernuverden harren oer it goeie fuotbal en de geweldige kânsen dy’t der noch wiene.
ONR skoarde yn minút 30 de 3-1.
Nei it skoft like ONR wat better oan de bal te wêzen, mar it levere neat op. De grutte kânsen wiene foar SDS. Tsjipke Klaas Okkema skoarde noch út in skitterjende frije traap.  4-1 waard de einstân en dat wie dik fertsjinne.

SDS 4 – Olde Veste 5
Fuotbalje tsjin Stienwikers dat liket SDS 4 wol te lizzen. Ferline wike winst yn Stienwyk tsjin Olde Veste 6 en no thús winst tsjin Olde Veste 5. Dy winst seach it earst net nei út. 0-2 bij rêst mar mei doelpunten fan Eeltje (oanslutingstreffer), Bauke Jan (lykmakker) en Bauke Jan (winnende) kaam it allegear noch goed.

Blije 2 – SDS 5
Blija 2 – SDS 5
 
Om goed 13.00 uur vertrokken we met vijftien man naar Blija. Hier moesten we om 14.30 uur aftrappen tegen Blija 2. Vanaf de aftrap werd meteen duidelijk dat het niet een makkelijke middag zou worden. Een goed voetballend Blija troefde SDS het eerste kwartier op alle fronten af. Qua voetbal en inzet waren ze beter. Veel kansen leverde dit niet op. Behalve dan een afstandschot welke op de paal kwam.
Na het Blija’s kwartiertje kwam SDS beter in de wedstrijd en werd duidelijk dat we wel degelijk kunnen voetballen. Zo kon de nul-één niet uitblijven.
Via een prachtige aanval, over zes schijven, was het Jappie die deze mooie aanval schitterend afrondde. Kort daarna kwam toch wel de onverwachte 1-1 op het bord. Balverlies op het middenveld bracht de bal bij hun rechtsbuiten, deze schoot de bal hard voor het doel en via Tjeerd zijn voet belandde hij in het doel. Een kleine domper op een toch goede eerste helft.
Gelukkig konden we voor rust nog twee keer toeslaan. Eerst was het Jappie, die zijn tweede goal maakte en één minuut voor rust was het Willem die met een fantastische pegel van dertig meter de ruststand op 1-3 bracht.
In de tweede helft, drie nieuwe gezichten. Johan kwam voor Ronny, Hans voor Bertus en Christiaan voor Ype.
Nu was het net andersom en was het SDS die de lakens het eerste kwartier uitdeelde. De ene na de andere mooie aanval werd opgezet. Dit resulteerde al gauw in 1-4 van Jappie. Bij de 1-5 werden we geholpen door een speler van Blija die de bal snoeihard achter zijn eigen doelman schoot.
Hierna viel al gauw de 1-6 door Wichard. Na de 1-6 werd SDS wat gemakzuchtig en kon Blija af en toe ook nog voor gevaar zorgen.
De eerste twee van de drie kansen werden nog op de paal geschoten, maar kans nummer drie ging er wel in: 2-6.
Dit was ook de eindstand.
Conclusie deze middag: Goed gespeeld tegen een goede ploeg. Zo kunnen we drie punten bijschrijven, waardoor we nog steeds ongeslagen bovenaan staan.
Volgende week wacht de topper tegen Holwerd 3. Aftrap is om 16.30 uur in Easterein.
 
Groet (de secretaresse van) Gert-Jan.

JV Bolsward E3  – SDS E4
Dizze wedstriid mochten we fansels net ferlieze tsjin JVB. De mannen begûnen goed op it keunstgers fan Boalsert en kamen nei 10 minuten foar troch foarset fan Giel en via in spiler fan JVB yn eigen goal. Fertsjinne foarsprong SDS wie ek sterker. Dernei noch wol in pear lytse kânskes mar it spyle foaral op it middenfjild. 2e helte in oar JVB mar ek in oar SDS. JVB wie wat feller op de bal en SDS hie de slach op it middenfjild ferlern. JVB kaam op 1-1.  Troch in goede úttraap fan Stijn kaam de bal snel foar yn bij Tsjerk, Douwe Jan en Remco. Remco sette de  bal knap foar en Tsjerk wist hjir wol rie mei en reage de 1-2 yn it net, yes! Mar JVB wie net ûnder de yndruk en kaam troch in knap schot dochs wer op 2-2. JVB bleau dernei drukken en SDS kaam krige de bal net mear nei it middenfjild en foaryn. Troch in beste corner fan JVB en in noch moaier kopbal kaam JVB op 3-2. SDS krige dernei noch 2 corners mar koe net gefaarlik wurde.
Nije wike mar wer foar de winst, en dizze wike noch mar efkes oefenje op de corners!
FV

SDS F4 – QVC F3
Yn in alderaardichste wedstryd, dy ’t knap lieden waard(sûnder kaarten) troch Floris Hiemstra, wie it SDS dy ’t kreas mei 6-1 wûn. Nei ien minút stie, op Pieter nei, eltsenien noch te sliepen en makke hy lyk mar de 1-0. Arjen makke úteinlik de oare 5 goals foar SDS.

Goeie saak
SDS 3 docht goeie saken yn de kompetysje. De wedstryd tsjin Ljouwert Sweltsjes 4 giet net troch om ’t der guon Ljouwerters wat heal binne. Dat liket ús 3 punten yn mindering en sa klimt SDS 3 wer in plakje yn de stân sûnder te spyljen. Makkum 2 stiet noch altiten ûnderoan mei -3 punten út 2 wedstriden en hellet SDS 3 yn elts gefal net yn……..

Goeie saak?
Yn Âldehaske hawwe sy 2 fuotbalfjilden. In “gewoan” fjild en in kuenstgêrsfjild. SDS C2 moat hjoed út tsjin Âldehaske C2, mar dat is ôflast y.f.m. in te wiet fjild.
Sa ’n kuenstgêrsfjild jout dus gjin garansje……….

Goeie saak(2)
Floris Hiemstra fluitet hjoed SDS F4 – QVC F3 en dat is super fansels lykas al dy oare frijwilligers dy ’t hjoed der wer foar soargje dat eltsenien fuotbalje kin.