Stân SDS EK-League 27 juny

Weppers freed 25-6-2021
25 juni 2021
Stân SDS EK-League 28 juny
27 juni 2021

Nei twa rêstdagen giet Klaas-Bouke Faber gewoan troch wer ’t hy bleaun is en dan is oan kop fan it klassemint. Nei alle 8e-finalisten hat hy oant no ta ek alle kwartfinalisten noch goed (!?). Hy seach sawol Italië as Denemarken as kwartfinalist. Ynmiddels stiet hy al 70 punten foar op de nûmers twa en ferwachtsje wy him de kommende dagen ek noch wol boppe-oan de list.

Noch altiten iiskâld boppe-oan!

Robert Terpstra fan Skylge is werom boppe-yn de list en stiet no dield twadde mei Douwe Posthuma dy ’t stadich oan omheech komt.
Sybrecht Overal docht it ek mar knap mei pake Willem Twijnstra. Stiet stiet 4e mei mar 5 puntsjes efterstân op de nûmers 2.

Bote Strikwerda gie foar in gokje en seach Denemarken en Italië net yn de kwartfinales kommen. Dat kostet him it 4e plakje en sakket nei it 43e plak.

13 lju foarseinen yn de 1e 8e finale (Wales – Denemarken) in winstpartij foar de útspyljende ploech. Net ien hy tocht dat it mar leafst 0-4 wurde soe.

Pieter Sijtsma wie de ienige dy ’t in lykspul ferwachte by de 2e 8e finale (Italië – Oostenryk). Hy hie allinnich al 2 goals foarsein yn de reguliere spyltiid en gie foar 1-1. Dochs 5 puntsjes derby foar him.

Er gaat niets boven Polen! fan Hendrik Eringa hie better hjitte kinnen ‘Er staat niets onder Polen!’ Hy stiet no tegeare mei Sjoerd van Beem op it ûnderste plak.

Stân âlde stân
1 1 Klaas-Bouke Faber Wommels 635
2 7 Douwe Posthuma Snits 565
3 8 Robert Terpstra Skylge 565
4 11 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 560
5 13 Jan en Simon van der Vaart Spannum 555
6 14 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 555
7 21 Jelmer Posthumus Wommels 550
8 23 Pieter Kamstra Easterein 550
9 28 Willem Wijnia Wommels 550
10 31 Brent Overal Easterein 535
11 2 Johan Delfsma Wommels 535
12 37 Jort Elferink Skylge 535
13 38 Lieuwe-Jan Yntema Swol 535
14 39 Lolke Hofstra Wommels 535
15 5 Frans-Pyter Terpstra Wommels 530
16 6 Hendrik Engbrenghof Wommels 530
17 40 Mark Klijnsma Wommels 530
18 3 Tom Wijnia Wommels 530
19 41 Hessel Hek Skylge 525
20 43 Auke Eringa Wommels 520
21 44 Aant Hofstra Wommels 515
22 9 Anne Jan Hallema Wommels 510
23 48 Eeltje Postma Wommels 510
24 17 Pieter Sijtsma Wommels 510
25 10 Sjoerd de Boer Wommels 510
26 12 Bas Postma Skylge 505
27 15 Margit Cnossen Spannum 505
28 16 Okke van der Kamp Aldegea SWF 505
29 18 Bas van der Weij Easterein 500
30 19 Dirk en Mika Easterein 500
31 20 Hendrik de Jong Wommels 500
32 22 Jurjen Eringa Rien 500
33 24 Appie Posthumus Wommels 495
34 25 Grietzen Broersma Leeuwarden 495
35 26 Jildert van der Werf Wommels 495
36 30 Seriette Strikwerda Spannum 495
37 32 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 490
38 29 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 490
39 33 Rick Hendriks Easterein 485
40 34 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 485
41 35 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 485
42 36 Hessel Yntema Jellum 480
43 4 Bote Strikwerda Wommels 475
44 42 Samme Overal Skylge 475
45 45 Anne Stenekes Wommels 470
46 47 Jesse van der Weide Wommels 465
47 50 Jaap Toering Wommels 455
48 51 Jelle Wiersma Wommels 450
49 53 Larson Hek Skylge 450
50 52 Trienus de Jong Wommels 450
51 27 Pieter Wijnia Wommels 445
52 46 Ate Feike de Boer Wommels 420
53 49 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 410
54 54 Sjoerd van Beem Wommels 410